Lundabyn

Skolans entré

Enheten Lundabyn är en grundskola med cirka 140 elever i åldern 6-12 år. Här finns också ett intregrerat fritidshem. Lundabyns vision är "En enhet för lärande och delaktighet i en lustfylld och trygg miljö".

Aktuellt på Lundabyn

Läsårsavslutning för Lundabyn 2020

Torsdag den 11 juni blir en vanlig skoldag för alla på Lundabyn utom för åk 6-eleverna som stannar kvar efter skolans slut för en avslutande stund med god mat och betygsutdelning tillsammans med skolans personal. Vi uppmanar åk 6 föräldrarna att komma och hämta sina åk 6-elever kl 16.00 för de som inte kan ta sig hem själva. Åk 6 är sedan lediga på fredag den 12 juni.

Fredag den 12 juni kommer eleverna från förskoleklass till och med åk 5 till skolan kl 09.00 för en avslutning på skolgården utan föräldrar och andra anhöriga. Vid regn så samlas man i respektive klassrum. Dagen avslutas kl 10.30. Ingen skollunch serveras denna dag förutom för de elever som är på fritidshemmet.

Skolskjutsar går till skolan innan kl 09.00 och hem efter kl 10.30

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!