Lyssna

Verksamheten

Ljungsbackenskolan har cirka 260 elever i skolår Förskoleklass till årskurs sex. Arbetet sker i arbetslag som är sammansatta av lärare, fritidspedagoger och annan resurspersonal på skolan.

Personalen planerar sin verksamhet utifrån skolans gemensamma arbetsplan och styrdokument.

I skolan finns två integrerade fritidshemsavdelningar som är uppdelade efter barnens ålder. Tillsammans utgör personalen cirka 40 stycken varav 10 stycken på fritidshemsavdelningarna.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!