Lyssna

Frånvaroanmälan och ledighet

Här finns information om hur du frånvaroanmäler och ansöker om ledighet för ditt barn.

Rutin för sjukfrånvaro

Om ditt barn är sjukt och inte kan komma till skolan ska du göra en frånvaroanmälan innan skolan börjar för dagen. Du som vårdnadshavare frånvaroanmäler barnet i Vklass.

Tänk på att frånvaroanmälan inte används om det tillfälliga ändringar av fritidstider. Då justerar du det i schemat som en tillfällig schemaändring istället.

Frånvaroanmälan

Du som vårnadshavare frånvaroanmäler barnet i Vklass.

  1. Klicka på "FRÅNVARO OCH LEDIGHET"
  2. Välj vilka barn du vill anmäla frånvaro för och klicka på "SKICKA" (Det är fövalt att anmälan gäller ”idag”, dvs den innevarande dagen)

Önskar du anmäla frånvaro för en del av dagen (t.ex. en timme mitt på dagen) eller för en annan dag.

  1. Klicka då på ”Annan period” och fyll i datum och tider som du önskar anmäla för och klicka på "SKICKA"

Ledighet för elev

I skollagen regleras elevers möjlighet till ledighet. Elev kan beviljas ledighet för enskilda angelägenheter, dock inte under nationella provperioden i årskurs 3, 6 och 9.

Läs mer om våra riktlinjer för elevers ledighet här!

Ledighetsansökan

Ansökan om ledighet gör du som vårdnadshavare genom att:

  1. Klicka på "FRÅNVARO OCH LEDIGHET"
  2. Klicka på "LEDIGHETSANSÖKAN"
  3. Klicka i den eller de barn ansökan gäller. Fyll i datum samt anledning och klicka på "SKICKA"
  4. Scrolla längst ner för att se status på ledighetsansökan.

OBS: Tänk på att ej skriva någon information som är av känslig eller privat karaktär i ansökan.

När du sedan valt period kommer du se vilka händelser skolan har planerat under den period du söker om ledighet.

Det går endast att söka ledighet för hela dagar. Gäller frånvaron endast några timmar en dag, så används normalt frånvaroanmälan istället.

När du skickar in en ledighetsansökan kommer en bekräftelse på ansökan att skickas per e-post till både dig och övriga vårdnadshavare för ditt barn. När skolan beviljar/avslår er ansökan kommer båda vårdnadshavarna få detta bekräftat per e-post.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!