Lyssna

Information om verksamheten

Underliggande sidor är information som rör skolans verksamhet

Lundabyn

Lundabyn är en skola för elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan har för närvarande omkring 150 elever.

På Lundabyn arbetar flera olika personalkategorier.

Alla pedagoger ingår i ett arbetslag, som tillsammans undervisar, utvecklar och leder undervisningen till skolans alla elever.

På skolan finns ett elevhälsoteam bestående av skolsköterska, specialpedagog och skolpsyklolog som stöttar pedagogernas och rektors arbete.

Fritidshemmet

Fritidshemmet är öppet 06.00-18.00. Öppetiderna kan justeras i samråd med rektor utifrån behov.

Fritidshemmet har barn i åldrarna 6-12 år (tom skolavslutning det året de slutar åk 6)

Under skoldagen samverkar fritidspedagogerna i skolan.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!