Lyssna

Liljestensskolans verksamhet

Lilljestensskolan bedriver undervisning för skolår 7-9. Skolverksamheten omfattar cirka 450 elever. Totalt tjänstgör cirka 60 personer på enheten.

Ledning

Liljestensskolan har två rektorer, Anna Helgesson och Atle Bergkåsa. Till sin hjälp har rektorerna en ledningsgrupp.

Handledare

Samtliga elever på skolan har en handledare som följer elevens skolgång och ansvarar för föräldrakontakter.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!