Lyssna

Verksamheten

Vår enhet består av förskoleklass, skola och fritidshem. Det är en tillgång att ha olika verksamheter som representeras av olika yrkeskategorier under samma tak.

Det är viktigt att du som förälder har förtroende för det vi gör på Prästgårdsskolan. Ditt stöd för det vi gör skapar förutsättningar för ditt barn att utvecklas och tillägna sig kunskaper. Det är vår ambition att vår verksamhet alltid är förankrad i internationella, nationella och lokala styrdokument. Ett genomtänkt innehåll, med utgångspunkt i styrdokumenten, tillsammans med en stor portion uppmuntran och positiv uppmärksamhet är viktiga framgångsfaktorer.

Att involvera elever i sin utveckling och sitt lärande är en förutsättning för ansvarstagande. Rektor och medarbetarna på Prästgårdsskolan har alltid som utgångspunkt att lyssna till och tillvarata elevers synpunkter, tankar och idéer som en vägledning för innehållet i vår verksamhet.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!