Liljestensskolan

Fornängsskolan

Välkommen till Liljestensskolan.  

Här har vi en vacker och trivsam miljö där eleverna kan utvecklas.

Liljestensskolan är en grundskola för elever från årkurs 7 till årskurs 9 och är belägen i Götene tätort.

Aktuellt på Liljestensskolan


Blivande åk 7

Blivande åk 7 besöker Liljestensskolan, för att träffa sin nya klass, torsdagen 28 maj mellan 8.30-9.45.


Skolavslutning


Åk 9

Torsdagen 11 juni kl. 17.30 - ca 20.00 på Liljestensskolan.

Då vi tillsammans har en sittande middag, klassvis, och under kvällen blir det middag, rektors tal, underhållning, sång och betygsutdelning.

Efter supén är det viktigt att du som vårdnadshavare är medveten om att vi från skolans sida inte längre har ansvaret för Din ungdom. Vi vet att ungdomarna denna kväll brukar samlas någonstans för att ha fest tillsammans och vi vill tipsa om att du är nyfiken på var din tonåring är efter supén.

Åk 7 och åk 8

Fredagen 12 juni kl. 8.20 - 9.45

Klasserna samlas i respektive klass. Under avslutningen blir det olika klassaktiviteter.

Elevernas betyg skickas hem.

Inga anhöriga får närvara vid årets skolavslutningar!

Arbetsmiljö

Ljus Arbetsmiljö

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!