Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med det beslut som Socialnämnden har fattat så kan du överklaga beslutet till Förvaltningsrätten

Beslut som kan överklagas är till exempel avslag på ansökan om bistånd enligt Socialtjänstlagen. Detta gäller oavsett om ansökan har avslagits helt eller delvis. Om du inte är nöjd med det beslut som Socialnämnden har fattat så kan du överklaga beslutet till Förvaltningsrätten.

För att kunna överklaga måste du få ett skriftligt beslut. Överklagandet ska komma in till Socialnämnden i Götene kommun senast tre veckor efter att du fått ditt beslut. Beslutet prövas då på nytt av Socialnämnden. Om Socialnämnden inte ändrar sitt beslut skickas överklagan till Förvaltningsrätten för prövning.

Är du osäker på hur du ska göra är en handläggare skyldig att hjälpa dig.

Överklagan lämnar du in eller skickar till:

Götene kommun
Socialnämnden
533 80 Götene

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Kristina Järman, senast ändrad 15 maj 2018