Lyssna

Fonder

Götene kommun förvaltar fonder som varje år delar ut bidrag till privatpersoner. Fonderna har bildats genom att privatpersoner har lämnat över förvaltningen av sina testamenterade fondmedel till kommunen. För att kunna söka och eventuellt få bidrag ställs olika krav för respektive fond, exempelvis på bosättningsort och ändamål. Hanteringen styrs av fondernas stadgar.

Sociala samfonden

Sociala samfonden förvaltas av kommunen och har bildats genom en sammanslagning av ett flertal mindre fonder. Bidrag delas varje år ut till behövande som är bosatta i Götene kommun utifrån stifelsens ändamål enligt stadgarna.

Fonden riktar sig särskilt till sjuka eller funktionsnedsatta men även andra behövande kan söka bidrag ur fonden. Pengarna får dock inte användas till behov som enligt lag regleras genom andra åtgärder.

Sista ansökningsdag brukar vara i slutet av april. Närmare information om ansökningstid annonseras i Götene Tidning och finns på kommunens hemsida när det är dags att söka. Ansökan om bidrag från fonden görs skriftligen via brev eller e-post. Ansökningarna sammanställs och administreras i enlighet med personuppgiftslagen.

Socialnämndens beslutar om hur medlen i fonden ska fördelas och därefter får varje sökande ett skriftligt svar.

För mer information:

E-post: annica.aslund@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 77

Sök bidrag ur Ramsay-Arbinska fonderna

Ramsay-Arbinska fonderna riktar sig till boende i tidigare församlingarna Medelplana, Österplana eller Fullösa. Bor du i något av dessa områden kan du söka bidrag för kostnader i samband med sjukdom. Bidrag utdelas utifrån stiftelsens ändamål enligt stadgarna.

Ansökan:

Ansökan ska vara inne senast 3 november 2023.

Ansökan görs på denna blankett Pdf, 119.7 kB, öppnas i nytt fönster. och ska innehålla bankkontonummer samt kvitton på receptbelagd medicin, hjälpmedel och andra kostnader såsom sjukresor och sjukhusvistelser.

För mer information

Har ni frågor om ansökan kontakta:
E-post: debora.lindblom@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 34

Sök bidrag ur Skolsamfond

Skolsamfonden förvaltas av kommunen och har bildats genom en sammanslagning av ett flertal mindre fonder. 2019 fick kommunen rätt att förbruka hela kapitalet vilket innebär att flera och större utdelningar kan göras jämfört med tidigare.

Fondens kapital ska användas till förmån för elever vid Götene kommuns skolväsende.

Ändamål

Bidrag utdelas utifrån stiftelsens ändamål enligt fondens stadgar och beslutas av Kommunstyrelsens arbetsutskott.

  • Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärt flit (kan endast sökas av skolan),
  • Belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott,
  • Stipendium för fortsatt utbildning,
  • Hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands,
  • Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål,
  • Inköp av material med mera.

Ansökan:

Ansökan görs av skolan, eleven själv eller vårdnadshavare och ska vara inne senast 3 november 2023.

Ansök om bidrag från Skolsamfond via kommunens e-tjänst

För mer information

Har ni frågor om ansökan kontakta:
E-post: debora.lindblom@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 34

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!