Fonder

Götene kommun förvaltar fonder som varje år delar ut bidrag till privatpersoner. Fonderna har bildats genom att privatpersoner har lämnat över förvaltningen av sina testamenterade fondmedel till kommunen. För att kunna söka och eventuellt få bidrag ställs olika krav för respektive fond, exempelvis på bosättningsort och ändamål. Hanteringen styrs av fondernas stadgar.

Sociala samfonden

Sociala samfonden förvaltas av kommunen och har bildats genom en sammanslagning av ett flertal mindre fonder. Pengarna delas varje år ut till behövande som är bosatta i Götene kommun.

Fonden riktar sig särskilt till sjuka eller funktionsnedsatta men även andra behövande kan söka bidrag ur fonden. Pengarna får dock inte användas till behov som enligt lag regleras genom andra åtgärder.

Sista ansökningsdag brukar vara i slutet av april. Närmare information om ansökningstid annonseras i Götene Tidning och finns på kommunens hemsida när det är dags att söka. Ansökan om bidrag från fonden görs skriftligen via brev eller e-post. Ansökningarna sammanställs och administreras i enlighet med personuppgiftslagen.

Socialnämndens beslutar om hur pengarna i fonden ska fördelas och därefter får varje sökande ett skriftligt svar.

Frågor kan ställas till kommunsekreterare Lisa Bohm
Telefon: 0511‑38 60 06
E-post: lisa.bohm@gotene.se

Sök bidrag ur Ramsay-Arbinska fonderna

Ramsay-Arbinska fonderna riktar sig till boende i tidigare församlingarna Medelplana, Österplana eller Fullösa. Bor du i något av dessa områden kan du söka bidrag för kostnader i samband med sjukdom. Bidrag utdelas utifrån stiftelsens ändamål enligt stadgarna, för mer information se här Pdf, 108.1 kB. (Pdf, 108.1 kB).

Ansökan ska vara inne senast 2 november 2020.

Ansökan görs på denna blankett Word, 45.9 kB. (Word, 45.9 kB) och ska innehålla bankkontonummer samt kvitton eller specificerade uppgifter om kostnaderna. Samt bifoga bilagor (ex. intyg) som behövs för bidragsbedömningen.

Ramsay-Arbinska fonderna förvaltas av Götene kommun.

Vid frågor om ansökan kontakta:
E-post: amanda.mezher@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 34

Sök bidrag ur August Johanssons understödsfond

Stiftelsen August Johanssons understödsfond förvaltas av Götene Kommun och kommer att upplösas. Det finns cirka 15 000 kronor kvar att dela ut.

Stiftelsen August Johanssons ändamål är att dela ut medel till ”de minst bemedlade unga män och kvinnor under tjugofem år, som finnes inom kommunen och skall understöd utgå till sådan ung man eller kvinna som har lust eller fallenhet att lära i lantbruk och husgöromål”.

Om du passar in på beskrivningen ser vi gärna att du skickar in ansökan och motiverar vad bidraget kommer att användas för kopplad till stiftelsens ändamål.

Ansökan ska skickas via denna blankett Word, 44.9 kB. (Word, 44.9 kB) och vara inne hos oss senast den 2 november 2020.

Har ni frågor om ansökan kontakta:
E-post: amanda.mezher@gotene.se
Telefon: 0511- 38 60 34

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!