Lyssna

Fonder

Götene kommun förvaltar fonder som varje år delar ut bidrag till privatpersoner. Fonderna har bildats genom att privatpersoner har lämnat över förvaltningen av sina testamenterade fondmedel till kommunen. För att kunna söka och eventuellt få bidrag ställs olika krav för respektive fond, exempelvis på bosättningsort och ändamål. Hanteringen styrs av fondernas stadgar.

Sociala samfonden

Sociala samfonden förvaltas av kommunen och har bildats genom en sammanslagning av ett flertal mindre fonder. Pengarna delas varje år ut till behövande som är bosatta i Götene kommun.

Fonden riktar sig särskilt till sjuka eller funktionsnedsatta men även andra behövande kan söka bidrag ur fonden. Pengarna får dock inte användas till behov som enligt lag regleras genom andra åtgärder.

Sista ansökningsdag brukar vara i slutet av april. Närmare information om ansökningstid annonseras i Götene Tidning och finns på kommunens hemsida när det är dags att söka. Ansökan om bidrag från fonden görs skriftligen via brev eller e-post. Ansökningarna sammanställs och administreras i enlighet med personuppgiftslagen.

Socialnämndens beslutar om hur pengarna i fonden ska fördelas och därefter får varje sökande ett skriftligt svar.

För mer information:

E-post: amanda.pettersson@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 77

Sök bidrag ur Ramsay-Arbinska fonderna

Ramsay-Arbinska fonderna riktar sig till boende i tidigare församlingarna Medelplana, Österplana eller Fullösa. Bor du i något av dessa områden kan du söka bidrag för kostnader i samband med sjukdom. Bidrag utdelas utifrån stiftelsens ändamål enligt stadgarna.

Ansökan:

Ansökan ska vara inne senast 4 november 2022.

Ansökan görs på denna blankett Pdf, 119.7 kB, öppnas i nytt fönster. och ska innehålla bankkontonummer samt kvitton på receptbelagd medicin, hjälpmedel och andra kostnader såsom sjukresor och sjukhusvistelser.

För mer information:

E-post: debora.lindblom@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 34

Sök bidrag ur August Johanssons understödsfond

Stiftelsen August Johanssons understödsfond förvaltas av Götene Kommun och kommer att upplösas. Det finns cirka 12 000 kronor kvar att dela ut.

Stiftelsen August Johanssons ändamål är att dela ut medel till ”de minst bemedlade unga män och kvinnor under tjugofem år, som finnes inom kommunen och skall understöd utgå till sådan ung man eller kvinna som har lust eller fallenhet att lära i lantbruk och husgöromål”.

Om du passar in på beskrivningen ser vi gärna att du skickar in ansökan och motiverar vad bidraget kommer att användas för kopplad till stiftelsens ändamål.

Ansökan

Ansökan ska vara inne senaste 30 oktober 2022.

Ansökan ska skickas via denna blankett Pdf, 140.9 kB, öppnas i nytt fönster. och vara inne hos oss senast den 30 oktober 2022.

För mer information

Har ni frågor om ansökan kontakta:
E-post: debora.lindblom@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 34

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!