Lyssna

Stadgar för Ramsay Arbinska fonder

Ramsay-Arbinska fonderna riktar sig till boende i tidigare församlingarna Medelplana, Österplana eller Fullösa. Nedan finns stadgarna som gäller efter permutation.

Moment 1

Att ifrågavarande stiftelser benämnes den Ramsaij-arbinska;

Moment 2

Att grundfonden fördelas emellan Medelplana, Österplana och Fullösa socknar sålunda, att sedan trehundra riksdaler afräknats, återstoden tillfaller med en tredjedel Medelplana, med en tredjedel Österplana och med en tredjedel Fullösa.

Moment 3

Stiftelsens förmögenhet skall vara placerad på ett godtagbart sätt.

Moment 5

”Att såväl avkastning som det bundna kapitalet användes till beredande af sjukvård för sådana behövande af arbetsklassen inom socknarne; som icke hafva att lagligen påräkna fri sjukvård af socknarnes allmänna fattigmedel;
Till sådana sjukvård anses höra:
a)Understöd, gemensamt med lemnat bidrag af socknens aflönande af redan antagen eller blifvande Barnmorska, vilket det åligger, att utan betalning biträda så beskaffande af arbetsklassen, som förut är nämnt, dels vid barnförlossning och dels vid andra tillfällen där sjukvård af henne påkallad; och
b)Bestridande af sjukvårdskostnad vid Lazarett, äfvensom till Läkarre arfvode och inköp af medikamenter m.m. för i hemmen sjuka af nämde arbetsklass;

Moment 6

Det må bero på församlingarna själfva att, sedan de här ofvan bestämda ändamålet blifvit tillgodosedda, använda eventuellt överskott i sådana syften hvarigenom den arbetande klassens barn kunna befordas till nyttiga och verksamma medlemmar för sig och samhället;

Moment 8

Att donationsmedlen ställas under kommunalnämndens uti de respektive socknarne förvaltning, vård och ansvarighet att alla utanordningar bestämmas av kommunalstämma att räkenskaparna årligen revideras och i likhet med andra kommunalkassor underställas kommunalstämmas nya granskning; och

Moment 9

Att jag önskar, att efter förutgången revision och granskning av kommunalstämman enligt vad i föregående moment omförmäles, årligen under min livstid erhåller verifierade aförskrifter av stiftelsens räkenskaper Norrköping och Tångestad.

För mer information:

Här kan du läsa mer om hur du kan göra en ansökan.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!