Social samfond, stadgar, för Götene kommun

Götene kommuns sociala samfond har bildats genom sammanläggning av:

Sven Johanssons fond
Anderssonska fonden
Edla och Th Gustafsons Donationsminne
Henning Larsson Ekedals fond
Agda Zettermans sjuk-systerfond
Alma Sofia Junggrens donationsfond
Oskar Johanssons sjuksysterfond
Karl Nordins Sjuk-systerfond
August Johanssons Sjuk-systerfond
Johan August Johanssons fond
Gustav Brandts donation
Selma Johanssons Sjuksyster-fond
Hilda Kihlbergs donations-fond
Fridolf Petterssons minne
Augusta Fribergs fond
Syskonen Svenssons understöds-fond
F A Johansons i Flyhov och hans hustru Mathilda Johansons Donationsfond
Fru Eva Dahlins Donations-fond
Syskonen Svenssons från Ödbogården understödsfond
Lovisa och M H Anderssons donations-fond
Makarne Engly och Fritiof Anderssons fond
Församlings-syster-fonden Engly och Fritiof Andersson
Emilia Jonssons fond, Magnussons sjukhjälpsfond
Cleanderska donationen
Inga Matilda Erikssons dona-tionsfond
Syster Huldas Hjälpfond, August Olssons fond
Ester Gustafssons Minne
Gerda Hagquists minne
P Thils donation
1/2 av Fru Anna Dahlströms i Husaby gåvofond
Lavinia Heds dona-tionsfond
Alfred Warmarks Sjukhjälpsfond
Siggelkowska dona-tionen
Axel Edvin Lundins Fond
Elfmanska Fonden
Emil Svenssons fond

För samfonden finns en särskild donationsbok som innehåller dels en förteckning över de fonder som ingår i samfonden, dels de föreskrifter som gällde för dem före sammanläggningen och dels stadgar.

Disponibel avkastning skall användas till stöd åt behövande inom kommunen, särskilt sjuka och handikappade. Utlysning sker i ortstidning och via hemsidan.

Läs hela dokumentetPDF (pdf, 8.9 kB)

Du behöver Adobe Acrobat Reader för att öppna PDF-dokument.  
Du kan ladda ner programmet Acrobat Reader gratis (nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!