Lyssna

Social samfond, stadgar, för Götene kommun

Götene kommuns sociala samfond har bildats genom sammanläggning av:

Sven Johanssons fond
Anderssonska fonden
Edla och Th Gustafsons Donationsminne
Henning Larsson Ekedals fond
Agda Zettermans sjuk-systerfond
Alma Sofia Junggrens donationsfond
Oskar Johanssons sjuksysterfond
Karl Nordins Sjuk-systerfond
August Johanssons Sjuk-systerfond
Johan August Johanssons fond
Gustav Brandts donation
Selma Johanssons Sjuksyster-fond
Hilda Kihlbergs donations-fond
Fridolf Petterssons minne
Augusta Fribergs fond
Syskonen Svenssons understöds-fond
F A Johansons i Flyhov och hans hustru Mathilda Johansons Donationsfond
Fru Eva Dahlins Donations-fond
Syskonen Svenssons från Ödbogården understödsfond
Lovisa och M H Anderssons donations-fond
Makarne Engly och Fritiof Anderssons fond
Församlings-syster-fonden Engly och Fritiof Andersson
Emilia Jonssons fond, Magnussons sjukhjälpsfond
Cleanderska donationen
Inga Matilda Erikssons dona-tionsfond
Syster Huldas Hjälpfond, August Olssons fond
Ester Gustafssons Minne
Gerda Hagquists minne
P Thils donation
1/2 av Fru Anna Dahlströms i Husaby gåvofond
Lavinia Heds dona-tionsfond
Alfred Warmarks Sjukhjälpsfond
Siggelkowska dona-tionen
Axel Edvin Lundins Fond
Elfmanska Fonden
Emil Svenssons fond

Disponibel avkastning skall användas till stöd åt behövande inom kommunen, särskilt sjuka och handikappade. Utlysning sker i ortstidning och via hemsidan.

Ansökan 2024

Sista ansökningsdag 2024 är den 19 april.

Välkommen med din ansökan till:

Götene kommun
Socialnämnden
533 80 Götene

eller

E-post: socialnamnden@gotene.se

Läs hela dokumentet Pdf, 8.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan behöva ett program för att öppna PDF-dokument.  Om du har problem kan du ladda ner programmet Acrobat Reader gratis.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!