Arbets­marknads­enheten (AME)

Arbetsmarknadsenheten i Götene är en verksamhet, vars syfte är att motverka arbetslöshet inom kommunen. Vårt mål är att hjälpa människor som av olika anledningar är arbetslösa och i behov av extra stöd och vägledning för att nå arbetsmarknaden. Hit kommer du efter kontakt med handläggare på socialtjänsten, LSS, arbetsförmedlingen eller informationsansvarige i kommunen.

Vi erbjuder personlig coachning där vi kan hjälpa till med att skriva CV och personligt brev och upprätta en individuell planering för att nå arbetsmarknaden. Allt för att hjälpa deltagarna att hitta den röda tråden i sin kompetens och sitt kommande arbetsliv. 

Vi kan också ordna praktik inom näringslivet där vi står för försäkringen för praktikanten. Detta görs i samarbete med arbetsförmedlingen.

Vi erbjuder vidare gruppverksamhet av olika slag som syftar till att deltagaren på ett effektivt och roligt sätt hittar sin väg mot egenförsörjning.

Vi har också samordningsansvar för de ungdomar som feriearbetar på sommaren samt för sommarlovsentreprenörerna.

Arbetsmarknadsenheten utvecklas kontinuerligt och vi planerar fler och mer verksamheter för att våra deltagare ska kunna hitta sin egen väg ut mot arbetslivet. Information om de olika gruppverksamheterna och startdatum för dessa uppdateras regelbundet.

Du hittar oss på Järnvägsgatan 22 i Götene.

Arbetsmarknadsenheten

Robert Olsson, Enhetschef
Telefon: 0511-38 62 39
E-post: robert.olsson@gotene.se

Anneli Larsson
Telefon: 0511-38 60 11
E-post: anneli.larsson@gotene.se

Anna Thorn
Telefon: 0511-38 68 27
E-post: anna.thorn@gotene.se

Anki Dahlkvist
Telefon: 0511-38 68 29
E-post: anki.dahlkvist@gotene.se

Hans Gustafsson
Telefon: 0511-38 68 33
E-post: hans.gustafsson@gotene.se

Delegationen för unga till arbete

Götene Kommun & Arbetsförmedlingen har gjort en lokal överenskommelse om att minska ungdsomsarbetslösheten i Götene Kommun. Vi hjälper gärna dig som är mellan 16-24år att återgå till studier eller komma ut i arbetslivet.

Jasmin Julardzija, samordnare
Telefon: 0511-38 68 31
E-post: jasmin.julardzija@gotene.se 
Hemsida: www.dua.se (nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Level Up

Samordningsförbundet Västra Skaraborg har beviljats 3 års projektstöd från ESF för projektet LEVEL UP, med start 1 november 2015.

Samordningsförbundet Västra Skaraborg består av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och Essunga, Götene, Lidköping, Skara, och Vara kommuner. Samordningsförbundet Västra Skaraborg har beslutat sig för att ingå i ett partnerskap med Studieförbundet Vuxenskolan och Folkhögskolan i Vara för att stödja de ungdomar som har svårt att få tillträde till arbetsmarknaden, har svårigheter att återuppta sina oavslutade studier samt stödja förebyggande insatser på gymnasienivå.

Projekt LEVEL UP Västra Skaraborg riktar sig till unga vuxna mellan 20-29 år som är långtidsarbetslösa (mer än 12 månader), unga med funktionsnedsättning samt unga som är eller har varit sjukskrivna. Focus ligger på de ungdomar som har psykisk ohälsa och ungdomar med psykosociala problem och som inte är anställningsbara.

Timothy Allen, Mentor
Telefon: 0511-38 68 19
E-post: timothy.allen@gotene.se

Framtidens arbetskraft - ett ESF-projekt

Projektet Framtidens arbetskraft syftar till att skapa bryggor mellan nyanlända och arbetsgivare inom Livsmedelskedjan. Målet är att fler ska komma i arbete och studier, där metoden att ha en lokal coach som stöttar den nyanlände och arbetsgivaren samt skapar förutsättningar för att rätt matchning sker.

Projektet är ett unikt gemensamt samarbete mellan kommunerna Lidköping, Götene, Essunga, Grästorp, Vara och Skara.

Målet är att inom två år få 40 % av deltagarna i projektet att komma i arbete eller studier som leder till arbete.

Marie Khilén, Arbetscoach
Telefon: 070-890 79 30
Mail: marie.kihlen@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!