Lyssna

Arbets­marknads­enheten (AME)

Arbetsmarknadsenheten i Götene är en verksamhet, vars syfte är att motverka arbetslöshet inom kommunen. Vårt mål är att hjälpa människor som av olika anledningar är arbetslösa och i behov av extra stöd och vägledning för att nå arbetsmarknaden. Hit kommer du efter kontakt med handläggare på socialtjänsten, LSS, arbetsförmedlingen eller informationsansvarige i kommunen.

Vi erbjuder personlig coachning där vi kan hjälpa till med att skriva CV och personligt brev och upprätta en individuell planering för att nå arbetsmarknaden. Allt för att hjälpa deltagarna att hitta den röda tråden i sin kompetens och sitt kommande arbetsliv. 

Vi kan också ordna praktik inom näringslivet där vi står för försäkringen för praktikanten. Detta görs i samarbete med arbetsförmedlingen.

Vi erbjuder vidare gruppverksamhet av olika slag som syftar till att deltagaren på ett effektivt och roligt sätt hittar sin väg mot egenförsörjning.

Vi har också samordningsansvar för de ungdomar som feriearbetar på sommaren samt för sommarlovsentreprenörerna.

Arbetsmarknadsenheten utvecklas kontinuerligt och vi planerar fler och mer verksamheter för att våra deltagare ska kunna hitta sin egen väg ut mot arbetslivet. Information om de olika gruppverksamheterna och startdatum för dessa uppdateras regelbundet.

Du hittar oss på Järnvägsgatan 22 i Götene.

Arbetsmarknadsenheten

Jasmin Julardzija, Enhetschef
Telefon: 0511-38 68 31
E-post: jasmin.julardzija@gotene.se

Anneli Larsson
Telefon: 0511-38 60 11
E-post: anneli.larsson@gotene.se

Anki Dahlkvist
Telefon: 0511-38 68 29
E-post: anki.dahlkvist@gotene.se

Micaela Olsson
Telefon: 0511-38 68 76
E-post: micaela.olsson@gotene.se

Erica Nilsson
Telefon: 0511-38 68 78
E-post: erica.nilsson@gotene.se

Cresco Creare

Arbetsmarknadsenheten i Götene är del i projektet Cresco Creare, växa och utvecklas. Det är ett Skaraborgsgemensamt projekt via Skaraborgs samordningsförbund för att stötta deltagarna att närma sig arbete eller studier.

Den danska BIP studien lägger grund för projektet där individens situation kartläggs med hjälp av BIP progressionskort. Utifrån detta sätter vi tillsammans med individen upp en plan för att arbeta vidare inom de områden som behövs för att närma sig arbete eller studier.

I projektet kommer vi arbeta med individer i behov av stöd inom målgrupperna; psykisk ohälsa, missbruksproblematik och utrikesfödda mellan 19-64 år med ersättning från Försäkringskassan eller socialtjänsten.

Är du remittent och vill anmäla en deltagare till projektet? Ta då kontakt med vår samordnare för projektet.

Har du ersättning från Socialtjänsten eller Försäkringskassan och är intresserad av att delta i projektet? Kontakta i första hand din handläggare och berätta att du är intresserad av Cresco creare.

Mer information om projektet finns på Samordningsförbundets webbplats: Cresco Creare – Samordningsförbundet Skaraborg (samordningsforbundetskaraborg.se)

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!