Överförmyndarnämnd

Götene kommun ingår i organisationen Överförmyndare västra Skaraborg tillsammans med Lidköping, Essunga, Grästorp, Skara och Vara. De samverkande överförmyndarna har kontor i Stadshuset i Lidköping.

Mer information om överförmyndaren och gode män får du på Lidköpings kommuns hemsida

Överförmyndarnämndens ansvar

Överförmyndarnämnden har tillsyn över gode män och förvaltare. Denna tillsyn ska skydda personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt eller sköta sin ekonomi och som av denna anledning har en god man eller förvaltare. Överförmyndarnämnden ska ibland ta ställning till och godkänna vissa rättshandlingar som förmyndare, gode män och förvaltare utför för den enskildes räkning.

Överförmyndarnämndens uppgift är vidare att ha tillsyn över förmyndare, ofta föräldrar, som förvaltar pengar för minderåriga barn. Det kan till exempel vara fråga om förmögenhet som barn erhållit som arv eller gåva eller medel som barn erhållit i försäkringsersättning.

Tillsynen utövas normalt genom granskning av de redovisningar som gode män/förvaltare/förmyndare (ställföreträdarna) lämnar till överförmyndarnämnden varje år.

Kontakt

Överförmyndare västra Skaraborg
Telefon: 0510-77 00 00
E-post: overformyndaren@lidkoping.se

Överförmyndarnämndens kansli har telefontid tisdagar klockan 09.00-12.00 samt torsdagar klockan 13.00-15.00.

Överförmyndarnämndens kansli finns i Stadshuset Lidköpings kommun. Kontaktcenter tar emot i kommunens entré. De kan förmedla viss information samt tillhandahålla blanketter. Expeditionstider måndag- torsdag klockan 07.30-17.00 samt fredagar klockan 07.30-16.00.

Postadress

Överförmyndare Västra Skaraborg
Lidköpings kommun
531 88 Lidköping

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd som utses av kommunfullmäktige. I Götene finns en överförmyndarnämnd.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!