Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är sysselsättning för personer med funktionsnedsättning – utvecklingsstörning, autism eller hjärnskada med begåvningsmässigt funktionshinder som orsakats i vuxen ålder. För att få daglig verksamhet ska du vara mellan 18 och 65 år, inte studerande och inte inneha annat arbete.

Vi vill erbjuda dig en meningsfull sysselsättning, delaktighet och gemenskap i en verksamhet som är anpassad efter dina behov, förutsättningar och önskemål.

Daglig verksamhet kan innebära en sysselsättning eller aktiviteter i grupp eller enskilt. Personalen på daglig verksamhet har omfattande kunskap och erfarenhet gällande funktionshinder och hur man kan ge rätt stöd.

Verksamheten utformas tillsammans med dig och dina företrädare och dokumenteras i en genomförandeplan. Sysselsättning genom daglig verksamhet innebär inte ett anställningsförhållande, vilket innebär att semesterlagen och andra arbetsrättsliga lagar inte är gällande.

Inriktning och arbetsuppgifter

Vår verksamhet är produktions- och arbetsinriktad med meningsfulla och efterfrågade arbetsuppgifter från arbetsmarknaden. Vårt mål är att jobba med förberedande aktiviteter och matchning mot extern arbetsplats.

Arbetsuppgifterna varierar med tiden efter efterfråga då marknaden och brukarnas behov styr vår verksamhet, men vårt huvudsakliga arbete är:

  • Order och försäljning
  • Gods, packning och lager
  • Kreativitet
  • Caféverksamhet
  • Återvinning
  • Tvätt
  • Inköp
  • Lokalvård

Samarbete

Vi jobbar tillsammans med kommunens Arbetsmarknadsenhet för att sänka trösklarna ytterligare till den öppna arbetsmarknaden, samt att stödja brukaren såväl som arbetsgivaren vid externa placeringar.

Vi har ett nära samarbete med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Särskola och övriga aktörer.

 

För mer information

Isabell Larsson, enhetschef 
Telefon: 0511-38 68 57
E-post: isabell.larsson@gotene.se

Övriga telefonnummer

Linden 0511-38 62 35
22:an 0511-38 68 24
Arbetscoach Rikard Beijer 0511-38 65 85
Arbetscoach Lotta Fridell 0511-38 68 67

 

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Ulla-Britt Alnemar, senast ändrad 25 oktober 2017