Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är sysselsättning för personer med funktionsnedsättning – utvecklingsstörning, autism eller hjärnskada med begåvningsmässigt funktionshinder som orsakats i vuxen ålder. För att få daglig verksamhet ska du vara mellan 18 och 65 år, inte studerande och inte inneha annat arbete. 

Daglig verksamhet i Götene kommun består av tre stationära verksamheter och en grupp placerad på ett externt företag. Vi har även möjlighet att skapa förutsättningar för en individuell placering på ett företag eller i en kommunal verksamhet. Vi erbjuder ett individuellt utformat stöd utifrån dina behov och önskemål kombinerat med vår kunskap och kompetens.

Sysselsättning inom daglig verksamhet i Götene kommun ger en timersättning på åtta kronor.

Linden (resurs)

Daglig verksamhet Linden är en individanpassad daglig verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd. Vi arbetar utifrån metoderna Lågaffektivt bemötande och Tydliggörande pedagogik.

Daglig verksamhet Linden fungerar även som en resurs åt andra verksamheter inom Götene kommun. Det innebär att personalen på förfrågan erbjuder utbildning/studiebesök, skapande av olika typer av bildstöd, schematekniska lösningar, handledning och även brevidgång/skuggning i handledningssyfte.

Servicegrupp 22:an

Tillsammans med en Stödassistent utgår vi ifrån vår lokal på Järnvägsgatan 22. Vissa arbetsuppgifter utför vi på plats i form av paketering av produkter och andra tjänster som en del i produktionen åt externa företag.

Här finns även vårt lager av förbrukningsmaterial där vi tar emot och packar beställningar åt andra kommunala verksamheter. Vi får ibland tillfälliga uppdrag och förfrågningar som vi utför i mån av tid och förutsättningar. Detta har innefattat bland annat märkning av burkar, tillfälliga paketeringsarbeten samt monteringsarbeten åt ett mekaniskt företag.

Vi går även ut i Götene tätort och utför arbetsuppgifter åt olika företag och kommunala verksamheter. Det innefattar: Inköp åt gruppbostäder, lokalvård och källsortering. Vi levererar även förbrukningsartiklar till vissa beställare. Vi tar oss fram i grupp, till fots, med buss eller bil. Mat från Centralköket äter vi på Café Helena.

En gång i veckan erbjuds musik som gruppaktivitet i vår lokal på Järnvägsgatan 22. 

Prototalgruppen

Vi utför olika arbetsuppgifter åt företaget Prototal och Nivell System tillsammans med en Stödassisten. I en egen lokal på Prototal är vi en del av produktionen och utför bland annat paketering, kvalitetsgranskning och montering. Mat från Centralköket levereras till oss och vi har tillgång till det gemensamma lunchrummet.

Café Helena

Är daglig verksamhets eget Café på Helenagården. En omtyckt samlingsplats för fika och umgänge där vi tillsammans med två Stödassistenter sköter den dagliga driften av Caféet.

Att arbeta här innebär att: möta kunder, arbeta i arbetskläder och arbetsskor. Vi samarbetar med varandra och alla arbetsuppgifter är lika viktiga. Mat från Centralköket levereras till oss och vi äter lunch i den gemensamma matsalen. 

Individuell placering

Du som just har fått ett daglig verksamhets-beslut träffar en Arbetscoach i ett kartläggningsmöte. Därefter söker vi en arbetsplats som matchar dina önskemål. När vi har hittat en arbetsplats så finns en arbetscoach med dig som stöd under uppstarten.

En arbetscoach finns sedan tillgänglig vid behov och kommer även på regelbundna besök hos dig på din arbetsplats. Att ha en individuell placering innebär att arbeta självständigt på ett externt företag eller en i kommunal verksamhet med en utsedd handledare på plats.

Samarbete

Vi samverkar med kommunens Arbetsmarknadsenhet för att sänka trösklarna ytterligare till den öppna arbetsmarknaden, och för att stödja brukaren såväl som arbetsgivaren vid en individuell placering. Vi har ett nära samarbete med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Särskola och övriga aktörer

För mer information

Anna-Lena Baumgartner, enhetschef 
Telefon: 0511-38 68 69
E-post: anna-lena.baumgartner@gotene.se

Övriga telefonnummer

Linden: 0511-38 62 35
22:an: 0511-38 68 24
Café Helena: 0511-38 64 24
Arbetscoach Rikard Beijer: 0511-38 65 85
Arbetscoach Lotta Fridell: 0511-38 68 67

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!