Tillgänglighetsrådet

Rådet är ett forum för samråd och ömsesidigt information mellan företrädare för kommunens handikapporganisationer och kommunen.

Syftet med tillgänglighetsrådet är:

 • att rådet ska ha en rådgivande funktion gällande tillgänglighet.
 • att rådet kan fungera som remissinstans och stöd gällande kommunens tillgänglighetsarbete.
 • att rådet ska vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning inom sitt område.

Representanter i rådet

Politiker

 • Åsa Karlsson, Ordförande, (S) Kommunstyrelsen
 • Susanne Andersson, (C) Kommunstyrelsen
 • Björn Cavalli-Björkman, (S) Socialnämnden

Intresseorganisationer

Mag- och tarmföreningen Skaraborg

 • Eve Bergström-Bryngelsson
 • Åke Bryngelsson

Mag- och tarmföreningen Skaraborgs hemsida (nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Synskadades riksförbund (SRF) Skara-Götene

 • Olof Andrén
 • Viveca Rapp

Synskadades riksförbund Skara-Götenes hemsida (nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) Skara-Götene

 • Eva-Lotta Buller
 • Ida Högrell Klint

Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Skara-Götenes hemsida (nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Reumatikerförbundet Skara-Götene

 • Kirsten Karlsson

Reumatikerförbundet Skara-Götenes hemsida (nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreningen Autism

 • Bengt Brorsson

Föreningen Autism Skaraborgs hemsida (nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tjänstemän

Mikael Lundgren, tillgänglighetsstrateg, sekreterare

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Relaterade sidor