Korttidstillsyn Skogsvägen

På Skogsvägens fritidshem kan funktionsnedsatta barn över 12 år få tillsyn i anslutning till sin skoldag och på skollov. Denna verksamhet kan också beskrivas som en fortsättning på skolans ordinarie fritidsverksamhet, vilken slutar när barnen fyller 12 år. Fritids har sex platser.

För mer information, och om hur man ansöker om korttidstillsyn kontakta:

Enhetschef Ketty Sellstedt
Telefon: 0511-38 62 29
E-post: ketty.sellstedt@gotene.se

Biståndshandläggare
Telefon: 0511-38 62 53

Telefon till verksamheten
Telefon: 0511-38 61 43

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!