Lyssna

Avlösarservice i hemmet

En insats som ges i det egna hemmet.

Insatsen ges av någon annan person utanför familjen som tillfälligt övertar omvårdnaden. Anledningen kan vara att föräldrar behöver vila, kanske för att göra en aktivitet där barnet inte kan deltaga.

Kontakt

Biståndshandläggare 
Telefon: 0511-38 62 53 och 0511-38 62 57

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!