Lyssna

Avlösarservice i hemmet

En insats som ges i det egna hemmet.

Insatsen ges av någon annan person utanför familjen som tillfälligt övertar omvårdnaden. Anledningen kan vara att föräldrar behöver vila, kanske för att göra en aktivitet där barnet inte kan deltaga.

Kontakt

Telefon till LSS-handläggare

  • när det gäller födelsedatum dag 1 – 10: 0511-38 62 53
  • när det gäller födelsedatum dag 11 – 20: 0511-38 62 57
  • när det gäller födelsedatum dag 21-31: 0511-38 62 52

E-post: bistandsenheten@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!