Lyssna

Felanmälan för gator och parker

Genom att felanmäla ger du oss möjlighet att kunna åtgärda felet så snabbt som möjligt. Här kan du anmäla fel direkt. Du kan även se vilka felanmälningar som redan är inrapporterade och följa statusen på inrapporterade fel.