Lyssna

Nygården

Nygårdens motivations- och stödboende är avsett för personer med olika sociala svårigheter, hemlösa och/eller missbruksproblem som behöver stöd på vägen till ett självständigt liv.

Nygården, ett gult hus med orange tegeltak. En grön gräsmatta på framsidan. Förstora bilden

Nygården. Klicka för att förstora bild.

Verksamhetsidé

Verksamhetsidén bygger på en strukturerad utslussning i ett eller flera steg och ett kontinuerligt personellt stöd längs vägen mot målet till ett självständigt liv. Insatserna och stödet som erbjuds på Nygården bygger på frivillighet, men är en biståndsbedömd insats enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Boendelösningar

För att kunna genomföra en utslussning i flera steg behövs olika boendelösningar utifrån individens behov. De olika boendelösningarna som finns på Nygården är:

  • Akutplatser som täcker behovet av ”tak över huvudet”
  • Motivationsplaceringar för utredning, återhämtning och motivation till ett nyktert och drogfritt liv. Max 4 månader.
  • Stödboende för personer som behöver ett lite mer långvarigt boende och som är i behov av en stabilare boendesituation och bli motiverad till ett nyktert och drogfritt liv.
  • Träningslägenheter är för personer som genomgår en behandling och är motiverade till att leva ett nyktert och drogfritt liv. Utslussningen ska leda till att personen klarar ett eget boende med eller utan stöd och på sikt får ett förstahandskontrakt.

Boende och personal

Nygården ligger i utkanten av Götene i Sil- området. Det finns totalt 5 lägenheter i huvudbyggnaden och ett annex med 2-3 platser. I huvudbyggnanden finns gemensamhetsutrymmen och tvättstuga. Nygården är bemannad dygnet runt av utbildad personal. I boendet råder det nolltolerans mot alkohol och droger.

För mer information

Evelina Oskarsson, tf enhetschef
Telefon: 0511-38 68 73
E-post: evelina.oskarsson@gotene.se

Telefon till verksamheten

Telefon: 0511-38 62 65

Broschyr Nygården

Här kan du hämta broschyr för utskrift, öppnas i nytt fönster.
Broschyr Nygården ( kommer inom kort)

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!