Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Vad händer i Götene kommun med anledning av kriget i Ukraina?

Vi förfäras alla över vad som händer i Ukraina. Många av oss känner oro och börjar fundera över hur detta kommer att påverka oss och hur vi kan hjälpa till. Här berättar vi hur kommunen påverkas och arbetar i dagsläget och vad du som privatperson kan tänka på.

Vad gör kommunen?

Det finns i dagsläget ingen hotbild mot Sverige och vi ser därför inte att våra kommunala verksamheter eller kommunen som geografisk plats kommer att påverkas.

Men höjda drivmedelspriser och eventuella störningar på IT- och elsystem skulle kunna få konsekvenser för våra verksamheter på sikt. Därför har vi påbörjat ett arbete inom våra verksamheter för att höja vår beredskap. Vi deltar på länsstyrelsens samverkanskonferenser och följer händelseutvecklingen i Ukraina.

Flyktingmottagning

Det är Migrationsverket som bestämmer var flyktingar ska hänvisas i Sverige. Den 9 mars gick Migrationsverket ut med information om att de är i stort behov av bostadsplatser och att de önskar att få evakueringsplatser i kommunerna. Detta berör även oss i Götene kommun, så vi har inventerat möjliga akutboenden inom kommunens verksamheter. Skulle behovet att ta emot flyktingar uppstå så har vi möjlighet att göra det.

Vi tar inte emot hjälp från privatpersoner i nuläget. Skulle vi få behov av sådan hjälp kommer vi lägga ut information om det på vår hemsida.

Vad kan du göra?

Även om kriget är långt bort från oss finns det fortfarande saker du kan göra.

Trots att det är mycket som känns oroligt just nu ska du försöka att leva ditt liv precis som vanligt.

Det bästa du kan göra är att hålla koll på vad som sägs på nyheterna, vara källkritisk och inte tro på allt som sprids på sociala medier.

Erbjud din hjälp via hjälporganisationer

Om du vill hjälpa och stötta folket i Ukraina så är det olika hjälporganisationer du får vända dig till. Götene kommun har i dagsläget ingen samordning av hjälpinsatser till Ukraina.

Personlig krisberedskap

Det finns ingenting som just nu pekar på att kriget i Ukraina skulle få en direkt påverkan på det svenska samhället. Men det är en bra påminnelse att se över din egen krisberedskap.

Sprid inte information om militärens närvaro

Försvarsmaktens fordon, fartyg, flygplan och soldater kommer att synas på många ställen i Sverige framöver. Med hänsyn till rådande omvärldsläge ber Försvarsmakten dig att inte sprida information om var och när du ser olika delar av försvaret uppträda, vare sig det är som bild, film eller text.

Var källkritisk!

Det är många som vill påverka din uppfattning om kriget. Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap. Vem tjänar på att du sprider informationen vidare?

Att ha ett källkritiskt förhållningssätt till information är att hela tiden ha följande fråga i bakhuvudet: Vem säger vad och varför?

Checklista för källkritiskt tänkande

  • Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan?
  • Vem tjänar på att du sprider den?
  • Varför finns informationen? Är avsikten att förändra ditt tänkande och agerande?
  • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?
  • Var fann du informationen? Kommer den från en källa som är pålitlig och som tidigare har levererat bekräftad information?
  • Kontrollera om du kan hitta informationen i andra källor. Information från endast en källa måste behandlas med stor försiktighet.
  • Sök efter information som inte bekräftar din nuvarande åsikt. På så sätt undviker du att du endast letar efter information som förstärker din nuvarande uppfattning.

Känner du oro?

Alla reagerar olika i oroliga tider och det det är vanligt att man känner oro.

På krisinformation.se finns information och råd om hur du hanterar din egen oro och till dig som möter oroliga barn.

Litteraturtips från biblioteket

Tips på litteratur och länkar som rör situationen kring Ukraina och Ryssland.

Skyddsrum?

Vi får en del frågor om skyddsrum i kommunen.

I Götene kommun finns sex skyddsrum som är placerade i Götene tätort och kan inrymma cirka 400 personer.

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som ansvarar för skyddsrummen i Sverige. MSB bestämmer alltså var det ska finnas skyddsrum och i vilken omfattning. Kommunen har ingen möjlighet att påverka detta.

Varför finns det inte fler skyddsrum?

Det är inte tanken att skyddsrummen ska räcka till hela befolkningen. Skyddsrummen är i första hand en möjlighet i områden som är svåra att utrymma, till exempel större tätorter eller städer. Bor man på landsbygden kanske man själv har en källare eller något liknande som kan vara ett alternativt skydd. (Källa: MSB)

Mer om skyddsrum kan du läsa på MSB:s hemsida. Där finns även en karta som visar var skyddsrummen är placerade.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!