Lyssna

Kommunala pensionärs­rådet­

Rådet är ett forum för samråd och ömsesidigt information mellan företrädare för kommunens pensionärs­organisationer och kommunen.

Syftet med det kommunala pensionärsrådet är att:

  • ha en rådgivande funktion i frågor som berör pensionärer.
  • kunna fungera som remissinstans i frågor som berör pensionärer.
  • kunna vara remissinstans vid frågor om offentlig upphandling som berör pensionärer.
  • vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning inom sitt område
  • det ska kunna initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och styrelser.

Representanter i rådet

Socialnämnden utser ordförande och vice ordförande per mandatperiod. Kommunens representeras också av politiker från kommunstyrelsen.

Varje pensionärsförening i kommunen som är ansluten till en riksorganisation finns representerade i rådet med en representant och en ersättare. Rådet kan utse representanter från andra pensionärsföreningar, men då utan rösträtt.

Politiker

  • Anna Dalström (C), Socialnämndens ordförande
  • Anne-Charlotte Granander (S), Socialnämndens vice ordförande
  • Johan Månsson (GF), Kommunstyrelsens ordförande
  • Åsa Karlsson (S), Kommunstyrelsens vice ordförande

Pensionärs­organisationer som finns representerare i rådet

PRO Götene

PRO Götenes hemsida

PRO Kinnekulle

PRO Kinnekulles hemsida

PRO Källby

PRO Källbys hemsida

SPF Götene-Kinnekulle

SPF Götene-Kinnekulles hemsida

Kommunalpensionärerna 

Reglemente

Här kan du läsa Reglemente för kommunalt pensionärsråd, Götene kommun. Pdf, 1.4 MB.

Protokoll

Protokoll från kommunala pensionärsrådets möten

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!