Kallelser och protokoll

Här kan du ta del av kallelser och protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

I menyn hittar du de politiska instanser som publicerar sina kallelser och protokoll.

Under rubriken kommunfullmäktige och kommunstyrelsen hittar du även kallelser och protokoll från Götene-Skara gemensamma lönenämnd samt från demokratiberedningen.

Varje justerat protokoll anslås också på kommunens officiella digitala anslagstavla. Anslaget är ett meddelande om att besluten från ett visst möte kan överklagas inom tre veckor.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!