Lyssna

Kallelser och protokoll

Här kan du ta del av kallelser och protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Du kan också ta del av underlag till beslut för kommunfullmäktiges möten från och med år 2020.

Varje justerat protokoll anslås också på kommunens officiella digitala anslagstavla. Anslaget är ett meddelande om att besluten från ett visst möte kan överklagas inom tre veckor.

För kommunfullmäktiges möten kan du även ta del av underlag till beslut från och med år 2020. Undantaget är om handlingarna innehållet personuppgifter, då publiceras de inte här på hemsidan.

Relaterade sidor