Kallelser och protokoll

Här kan du ta del av kallelser och protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Varje justerat protokoll anslås också på kommunens officiella digitala anslagstavla. Anslaget är ett meddelande om att besluten från ett visst möte kan överklagas inom tre veckor.

Från och med 2020 kan du också läsa underlagen till besluten för kommunfullmäktiges möten. Undantaget är om handlingarna innehållet personuppgifter, då publiceras det inte här på hemsidan.

Relaterade sidor