Lyssna

Praktisk information för förtroendevalda

Här hittar du praktisk information om arvode och ersättning, kontaktuppgifter, taggar till centrumhuset och lån av surfplatta bland annat. På de underliggande sidorna hittar du mer information som kan vara till stöd i ditt uppdrag.

Arvode och ersättning

För dina uppdrag som förtroendevald har du rätt till arvode. Du kan också få ersättning för förlorad arbetsinkomst och reseersättning.

Länk till Arvodesreglemente för förtroendevalda

Hur arvodering går till

Sammanträdesprotokollet anger närvarande ledamöter och ersättare och är underlag för utbetalning av arvodena. Det är nämndsekreteraren som administrerar arvodena för politiska sammanträden. För alla andra arvoden så behöver du själv begära ersättning. Det gör du i appen P-mobile/Visma som finns på din surfplatta.

För att få rätt ersättning för förlorad arbetsinkomst måste du ha lämnat in blanketten för inkomstuppgift till löneenheten. Det behöver göras omgående som ny förtroendevald. Observera att du måste lämna in ny inkomstuppgift vid ändrad inkomst. Glöm inte underskrift av arbetsgivare eller revisor.

För den som inte har möjlighet att använda P-mobile finns blanketter för att fylla i ersättning.

Begära ersättning via appen P-mobile/Visma

Appen P-mobile används för att begära ersättning för förlorad arbetsinkomst, arvode för annat än politiska sammanträden (till exempel justering) samt för reseersättning. Där kan du också se kommande utbetalningar.

Löneutbetalningen och lönespecifikation

All utbetalning av ersättning sker via Swedbank. Du anmäler vilket konto du vill ha din lön insatt på, oavsett bank, genom att anmäla ditt kontonummer till Swedbanks kontoregister.

Kontaktuppgifter till dig som förtroendevald

Kommunen behöver uppgifter om adress, telefonnummer och personnummer för kontakten med dig samt för ditt arvode. Kontakta din nämndsekreterare, eller kansliet, så snart dina kontaktuppgifter ändras.

Det är viktigt att du anger den information som du vill ska presenteras om dig på kommunens webbplats. När du valts till ett uppdrag i staden ska du därför fylla i en blankett om vilka uppgifter som du samtycker till att de ska finnas tillgängliga där.

Ta del av handlingar inför och efter möten - lån av surfplatta

Som förtroendevald får du låna en surfplatta från kommunen för att ta del av handlingar inför möten. Den plattform som Götene kommun använder för att publicera handlingar inför politiska möten heter Netpublicator. Den finns installerad på den surfplatta du lånar av kommunen. Under en övergångsperiod kommer du bara kunna läsa nyare möteshandlingar från 19 september och framåt i Netpublicator.

För mer information om vad som gäller för surfplattan finns information i kommunens riktlinjer för lån av surfplatta.

Centrumhuset

De flesta politiska möten hålls i Centrumhuset i Götene och för att komma in behöver du släppas in eller få en tagg. Det är gruppledare och förtroendevalda med uppdrag i presidier, ordförande och vice ordförande, som får möjlighet att kvittera ut en tagg.

Så avsäger du dig ditt politiska uppdrag

Om du ska flytta från kommunen eller av någon annan anledning inte vill fortsätta med dina politiska uppdrag i kommunen så behöver du göra en formell avsägelse.

För att avsäga sig sina politiska uppdrag behöver du lämna in ett papper där det står vilka uppdrag som du avsäger dig ifrån. Avsägelsen ska undertecknas av dig och lämnas in, eller skickas med post, till kommunen. Avsägelsen tas upp på kommunfullmäktiges nästkommande möte.

När du avsagt dig ditt uppdrag ska du lämna tillbaka den surfplatta som du lånat av kommunen under ditt uppdrag. Du kommer att kontaktas av kansliet för återlämnandet. iPaden får inte lämnas i Medborgarkontoret.

Support och stöd i praktiska frågor

Kontakta Göliska IT:s Service Desk vid tekniska problem med din iPad och vid frågor om din e-post med mera.

Öppettider: måndag till torsdag klockan 7.00-16.30, fredag klockan 7-16.
E-post: servicedesk@goliskait.se
Telefon: 0510-77 70 00

Kontakta kansliet vid frågor om uppdraget, sammanträden, Netpublicator och behörigheter med mera:

Jonna Sanfridsson
E-post: jonna.sanfridsson@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 24

Ted Ek
E-post: ted.ek@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 53

Kontakta lönekontoret vid frågor om Personalportalen, P-mobile, olika typer av intyg, din lön eller andra ersättningar

Supporttelefon: 0511-38 60 27
Öppettider: måndag till fredag klockan 10.00-12.00 samt 13.00-16.00

E-post: support.lon@gotene.se

E-tjänster och blanketter

Autogiro medgivande

Intyg från arbetsgivare om förlorad inkomst

Anmäl uppgifter om förlorad arbetsinkomst via vår e-tjänst.

Frågor om blanketterna

Kristina Andersson, Löneadministratör
Telefon: 0511-38 69 23
E-post: kristina.andersson2@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!