Lyssna

Offentlighetsprincipen - ta del av handlingar

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten, du och andra, har rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter.

Allmän och offentlig handling

Nästan alla handlingar som finns hos kommunen är allmänna och de flesta av dem är offentliga. Alla handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga och det innebär att vem som helst har rätt att ta del av dem.

Sekretess

Om en handling innehåller sekretessbelagd information får den inte lämnas ut i sin helhet. Istället kan de delar som är hemliga strykas över innan handlingen lämnas ut. Det är oftast handlingar med känsliga uppgifter om enskilda personer som sekretessbeläggs.

Syftet

Syftet med offentlighetsprincipen är att enskilda människor och till exempel massmedia ska ha möjlighet att övervaka den offentliga makten och hur offentliga medel används.

Begära ut en handling

Kommunen har speciella register och diarium för att hålla reda på och snabbt hitta alla handlingar. Det finns olika register för olika sektorer och myndigheter inom kommunen.

Huvudregeln är att en handling ska lämnas ut genast eller så snart som det är möjligt. Om det finns sekretessbelagda uppgifter i handlingen kan det ta lite längre tid att få ta del av den.

Kontakta kommunens växel om du vill begära ut en allmän handling.

Telefon: 0511-38 60 00
E-post: kommunstyrelsen@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!