Lyssna

Vad är en handling?

Här beskrivs vad som menas med begreppet handling.

En handling innehåller information och exempel på handlingar är brev, skrivelser, yttranden, protokoll, beslutsunderlag och beslut. Men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar. 

För att handlingen ska vara allmän ska den ha kommit in till kommunen eller upprättats där. Handlingarna förvaras och arkiveras hos kommunen.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!