Lyssna

Vad behöver den som söker handlingen tänka på?

Den som söker en offentlig handling behöver inte lämna några uppgifter om sig själv, varken sitt namn eller vad hen har tänkt att använda uppgifterna till.

Sökanden måste lämna sådana uppgifter att handlingen är möjlig att identifiera. Handlingen ska lämnas ut på plats och så snart som möjligt.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!