Lyssna

Vad är ett diarium?

Alla myndigheter är skyldiga att ha kontroll över sina allmänna handlingar. Ett av syftena med detta krav är att handlingar snabbt ska kunna hittas om någon vill ta del av dem. 

Register över allmänna handlingar

Diarium är en form av register som används för att hålla ordning på kommunens allmänna handlingar. I kommunen är varje nämnd en egen myndighet och därför finns det flera diarier. Handlingar kan också hållas ordnade på annat vis om kraven på återsökning och kontroll uppfylls.

Olika typer av allmänna handlingar

I diariet antecknas handlingar som kommer in till myndigheten, till exempel brev och ansökningar. Även handlingar som upprättas av kommunen, till exempel beslut och utredningar, finns i diariet. I diariet registreras både offentliga och sekretessbelagda handlingar.

Handlingar som bedöms vara av mindre betydelse för verksamheten behöver dock inte registreras. Det är kommunens registrator som har huvudansvaret för diariet.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!