Lyssna

Vad innebär sekretess?

Vissa handlingar innehåller uppgifter som är sekretessbelagda och får därför inte lämnas ut i sin helhet.

Offentlighets- och sekretesslagen

Vilka uppgifter som är sekretessbelagda anges i offentlighets- och sekretesslagen. Det är oftast handlingar med känsliga uppgifter om enskilda personer som sekretessbeläggs.

Det spelar ingen roll om du skickar ett brev eller mejl till oss och skriver att det är hemligt. Uppgifterna omfattas bara av sekretess om lagen anger det.

Ta del av handlingar med sekretessbeläggning

Det går att begära ut handlingar som innehåller uppgifter med sekretess men kommunen måste då sekretesspröva och granska innan de kan lämnas ut. De delar som är hemliga stryks då innan de lämnas ut.

Om kommunen inte vill lämna ut en handling på grund av att den är sekretessbelagd kan du klaga på det. Då gör myndigheten som förvarar handlingen en prövning på din begäran så att du får det beslut som kan överklagas. Kommunen är skyldig att informera om hur du överklagar.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!