Lyssna

Allmänna val

I alla Sveriges kommuner finns en valnämnd. Valnämndens uppgift är att på kommunal nivå förbereda och genomföra allmänna val till riksdag, kommun och region samt val till Europaparlamentet.

På sidorna som handlar om allmänna val kan du läsa om kommande val och om resultatet i tidigare allmänna val.

Läs mer om val på Valmyndighetens hemsida

Kommande val

Val till riksdag, kommun- och regionsfullmäktige infaller den andra söndagen i september vart fjärde år. Nästkommande val är:

  • 13 september 2026

Val till Europaparlamentet

Europeiska unionens råd beslutar om datum för val till Europaparlamentet. Nästkommande val är:

  • Maj/juni 2029

Vill du arbeta med valet?

I varje vallokal ska det under dagen finnas tillräckligt antal röstmottagare (valförrättare). I Götene kommun är det cirka 60 personer som behövs på valdagen. Vill du arbeta med valet, kontakta oss.

Kontakta valnämndens kansli

E-post: val@gotene.se
Telefon: 070-890 79 25

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!