Riktlinjer vid lån av surfplatta för förtroendevalda

I Götene kommun läser förtroendevalda främst de dokument som behövs för uppdraget digitalt. För att detta ska vara möjligt lånar kommunen ut surfplattor. I detta dokument beskrivs vad som gäller kring lånet av surfplatta.

Antagen av: Kommunstyrelsen

Datum för antagande: 2017-05-24, § 110

Riktlinjer

Ritlinjer vid lån av surfplatta för förtroendevalda PDF (pdf, 98.7 kB)

Lån av surfplatta för förtroendevalda i Götene kommun


1.1 Kommunens egendom

Surfplattan som du får låna ägs av kommunen. Det innebär att den ska hanteras med omsorg och försiktighet eftersom den ska återlämnas efter avslutat uppdrag eller vid utbyte till ny surfplatta.
Vid oaktsamhet är du ersättningsskyldig för kostnaden av inköp av nytt material.

1.2 Syfte och användande

Huvudsyftet med lånet av surfplattan är att du som förtroendevald ska kunna ta del av dokument och information som du behöver i ditt uppdrag.

Kallelse och handlingar

Du får tillgång till kallelse och handlingar inför sammanträden. Systemet som används för att läsa handlingar är Ciceron Assistent.

Förvaring

Du som förtroendevalda har ansvar för att ingen obehörig får åtkomst till surfplattan och dess information. Det är därför viktigt att den förvaras på ett säkert sätt och inte lämnas obevakad på allmän plats.
Surfplattan ska alltid skyddas med lösenkod. Automatisk låsning av surfplattan efter viss tid av inaktivitet ska alltid vara aktiverad. Ledamoten är personligt ansvarig för att inte obehöriga kommer åt lösenord, enheten eller information.

1.4 Om surfplattan

Vad finns på surfplattan?

Som förtroendevald har du automatiskt tillgång till följande via din surfplatta:
Kommunens trådlösa nätverk.

  • Ciceron Assistent för att läsa dokument till sammanträden (Ciceron Assistent kräver tillgång till internet men fungerar då på olika enheter som dator, surfplatta eller mobiltelefon.)
  • Din e-postadress som förtroendevald.
  • Länk till Götene kommuns hemsida/intranät.
  • Pdf-läsare Acrobat Reader.

För ovanstående krävs inte något Apple-ID.
För att ladda ner appar för eget bruk behövs ett Apple-ID. Vi rekommenderar i sådana fall att nedladdning av appar endast sker från kända appbibliotek. Vid eventuell kostnad betalar du själv för denna.

Administration

Surfplattan administreras av GöLiSka IT via ett systemverktyg som kallas MDM (Mobile Device Management). I verktyget finns funktioner för att du ska få tillgång till det du behöver på surfplattan i egenskap av förtroendevald och för att underlätta vid hantering och support. Verktyget kan inventera lokal information som serienummer, batteristatus och programversioner. Det finns även en funktion för att söka reda på och låsa en surfplatta vid eventuell stöld. För helt nya surfplattor kan man även genom verktyget återställa den till ursprungsskick och låsa upp låsta surfplattor.

Stulen eller borttappad

Om surfplattan är borttappad eller stulen ska detta meddelas till kansliet. Om du misstänker att den är stulen ska det även anmälas till polisen och bekräftelsen på anmälan lämnas till kommunen.
Det finns via MDM-verktyget en funktion för att söka reda på och låsa en surfplatta vid eventuell stöld. SIM-kortet kan också spärras.

1.6 Återlämning av surfplatta

Du ska snarast efter avlutat uppdrag återlämna surfplatta samt de tillbehör som tillhör kommunen. Om inte detta sker kan Götene kommun kräva ersättning för utrustningen.
Innan surfplattan återlämnas ska du avaktivera funktionen hitta min iPad samt logga ut från ditt Apple-ID.
Vid återlämnandet får du kvittera en blankett om vad som blivit återlämnat.

Kontaktperson

Jonna Sanfridsson, kanslistrateg
E-post: jonna.sanfridsson@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 24

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!