Lyssna

Så avsäger du dig ditt politiska uppdrag

Om du ska flytta från kommunen eller av någon annan anledning inte vill fortsätta med dina politiska uppdrag i kommunen så behöver du göra en formell avsägelse.

För att avsäga sig sina politiska uppdrag behöver du lämna in ett papper där det står vilka uppdrag som du avsäger dig ifrån. Avsägelsen ska undertecknas av dig och lämnas in, eller skickas med post, till kommunen. När vi mottagit avsägelsen så diarieförs den av kansliet. Avsägelsen tas upp på kommunfullmäktiges nästkommande möte.

När du avsagt dig ditt uppdrag ska du lämna tillbaka den iPad som du lånat av kommunen under ditt uppdrag. Du kommer att kontaktas av kansliet för återlämnandet. iPaden får inte lämnas i Medborgarkontoret.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!