Lyssna

Boenden

När man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att flytta till särskilt boende. Särskilt boende är ett gemensamt namn för olika slag av bostäder som riktar sig till personer som behöver omfattande service och omvårdnad.

En kvinna ler och håller om en man sittande i rullstol.Förstora bilden

I äldreboendet finns personal dygnet runt för stöd, omvårdnad och sjukvård. Lägenheterna i boendet är de enskildas privata bostad. Standarden kan variera. För personer med demenssjukdom finns särskilda bostäder.

Läs mer i broschyr särskilt boende

Ansökan

Ansökan om en särskilt boende görs hos biståndshandläggaren i den ort där du bor. Den prövas enligt 4 kap 1§ socialtjänstlagen.

Äldreboenden i Götene kommun:

Helenagården
Enhetschef Katarina Rexha
Telefon: 0511-38 61 20
E-post: katarina.rexha@gotene.se

Kastanjegården
Enhetschef Evjenia (Mia) Edelbring
Telefon: 0511-38 61 22
E-post: evjenia.edelbring@gotene.se

Backlyckan
Enhetschef Sofie Bäckström
Telefon: 0511-38 66 60
E-post: sofie.backstrom@gotene.se

Fridebogården
Enhetschef Ebba Nyborg
Telefon: 0511-38 65 62
E-post: ebba.nyborg@gotene.se

Demensboende Ceciliagården
Enhetschef Bodil Sjöblom
Telefon: 0511-38 62 59
E-post: bodil.sjoblom@gotene.se

Broschyr Särskilt boende

Här kan du hämta broschyr för utskrift, öppnas i nytt fönster.

Broschyr Särskilt boende Pdf, 197.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!