Boenden

När man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att flytta till särskilt boende. Särskilt boende är ett gemensamt namn för olika slag av bostäder som riktar sig till personer som behöver omfattande service och omvårdnad.

I äldreboendet finns personal dygnet runt för stöd, omvårdnad och sjukvård. För personer med demenssjukdom finns särskilda bostäder. Det är den enskildes privata bostad. Standarden kan variera.

Läs mer i broschyr särskilt boende

Ansökan

Ansökan om en särskilt boende görs hos biståndshandläggaren i den ort där du bor. Den prövas enligt 4 kap 1§ socialtjänstlagen.

Äldreboenden i Götene kommun:

Helenagården, enhetschef Anna Tapper Andersson
Telefon: 0511-38 61 20
E-post: Anna.TapperAndersson@gotene.se

Torstensgården enhetschef Anna Tapper Andersson
Telefon: 0511-38 61 20
E-post: Anna.TapperAndersson@gotene.se

Kastanjegården, enhetschef Päivi Varis Pettersson
Telefon: 0511-38 61 22
E-post: Paivi.Varis-Petersson@gotene.se

Backlyckan, enhetschef Jari Rajala
Telefon: 0511-38 66 60
E-post: jari.rajala@gotene.se

Fridebogården, enhetschef Lise-Lott Björk
Telefon: 0511-38 65 62
E-post: lise-lott.bjork@gotene.se

Sörbogården, enhetschef Birgitta Hassellöf
Telefon: 0511-38 67 70
E-post: birgitta.hassellof@gotene.se

Demensboende Ceciliagården, enhetschef Maria Elmlund
Telefon: 0511-38 64 08
E-post:maria.elmlund@gotene.se

Broschyr Särskilt boende

Här kan du hämta broschyr för utskrift, öppnas i nytt fönster.

Broschyr Särskilt boendePDF (pdf, 197.3 kB)

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Elisabeth Gerhardsson, senast ändrad 22 januari 2018