Lyssna

Boenden

När man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att flytta till särskilt boende. Särskilt boende är ett gemensamt namn för olika slag av bostäder som riktar sig till personer som behöver omfattande service och omvårdnad.

I äldreboendet finns personal dygnet runt för stöd, omvårdnad och sjukvård. För personer med demenssjukdom finns särskilda bostäder. Det är den enskildes privata bostad. Standarden kan variera.

Läs mer i broschyr särskilt boende

Ansökan

Ansökan om en särskilt boende görs hos biståndshandläggaren i den ort där du bor. Den prövas enligt 4 kap 1§ socialtjänstlagen.

Äldreboenden i Götene kommun:

Helenagården
Enhetschef Anna Tapper Andersson
Telefon: 0511-38 61 20
E-post: anna.tapperandersson@gotene.se

Kastanjegården
Enhetschef Evjenia Mia Edelbring
Telefon: 0511-38 61 22
E-post: evjenia.edelbring@gotene.se

Enhetschef Bodil Sjöblom
Telefon: 0511-38 62 59
E-post: bodil.sjoblom@gotene.se

Backlyckan
Enhetschef Evalotth Moberg
Telefon: 0511-38 66 60
E-post: evalotth.moberg@gotene.se

Fridebogården
Enhetschef Ebba Nyborg
Telefon: 0511-38 65 62
E-post: ebba.nyborg@gotene.se

Demensboende Ceciliagården
Enhetschef Maria Elmlund
Telefon: 0511-38 64 08
E-post:maria.elmlund@gotene.se

Broschyr Särskilt boende

Här kan du hämta broschyr för utskrift, öppnas i nytt fönster.

Broschyr Särskilt boende Pdf, 197.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!