Lyssna

Jämför boenden

På Äldreguiden från Socialstyrelsen kan du jämföra hemtjänstverksamheter och äldreboenden i Sverige. I Götene finns idag inga privata alternativ till kommunens äldreomsorg.

Äldreguiden innehåller information om bland annat delaktighet, personaltäthet, personalens kompetens, ledning, mat och kontinuitet i omsorgen.

Du kan också ta del av den Nationella brukarundersökningen inom hemtjänst och särskilt boende.

Äldreguiden från Socialstyrelsen

Jämför boenden och hemtjänst (nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!