Lyssna

Avgifter inom äldreomsorgen

Gäller from 2023-02-01

Vad du ska betala för äldreomsorg beror på hur mycket du har i inkomst samt årets prisbasbelopp som fastslås av regeringen.

Inkomstförfrågan

Första gången du beviljas en av våra tjänster får du en blankett, inkomstförfrågan Pdf, 282.9 kB., som du ska fylla i och skicka tillbaka till avgiftshandläggaren.

Uppgifter om inkomster, privata pensioner, bostadskostnader med mera lämnas av dig eller ditt ombud på blanketten. Du har skyldighet att omgående lämna nya uppgifter vid förändringar som påverkar avgiften.

Om du har lämnat ett samtycke hämtas uppgifterna automatiskt från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Samtycket är giltigt tills något annat meddelas. Inkomstuppgifter tas in årligen.

Om du inte lämnar in uppgifter eller samtycke

Om vi inte fått in uppgifter eller samtycke att hämta information från dig, kommer avgiftsutrymmet beräknas utifrån att betalningsförmåga finns.

Vad du får betala som mest (maxtaxa)

Oavsett om du bor i den egna bostaden eller särskilt boende betalar du aldrig mer än 2 359 kronor per månad för din omvårdnad, detta kallas maxtaxa. I maxtaxan ingår inte mat och hyra. Om du betalar mindre beror det på att du har färre antal hjälpinsatser eller har lägre avgiftsutrymme.

Ansökan om bostadsbidrag eller bostadstillägg

Du som är 65 år eller äldre har rätt att ansöka om bostadstillägg för pensionärer från Pensionsmyndigheten.

Telefon till Pensionsmyndigheten: 0771-776 776

Är du yngre än 65 år gör du ansökan hos Försäkringskassan. Bostadsbidrag räknas som inkomst. Det är viktigt att du gör ansökan via snarast när du flyttar till ett särskilt boende, så du får rätt avgift från början. Du kan läsa om bostadstillägg i Pensionsmynidghetens informationsblad "Har du rätt till bostadstillägg". Pdf, 168.5 kB. 

Avgifter

Här samlar vi en lista på de vanligaste avgifterna inom äldreomsorgen. Priserna gäller från och med 1 februari 2023

Särskilt boende

  • Vårdavgift: 2 359 kronor i månaden.
  • Hyra: varierar mellan 6 880 - 7 467 kronor i månaden.
  • Kost på särskilt boende: 3 911kronor i månaden.

Ordinärt boende (hemtjänst)

  • Maxtaxa för avgifter är 2 359 kronor i månaden.
  • Hemtjänst: Du betalar efter en timtaxa utifrån antalet beviljade biståndstimmar per kalendermånad. Timtaxan för hemvård är 252 kronor och ingår i maxtaxan.
  • Hemsjukvård: Har du insatser enligt HSL i ditt hem är avgiften 525 kronor per månad och ingår i maxtaxan.
  • Trygghetslarm (vid enbart larm) kostar 306 kronor i månaden.
  • Kost på korttidsboende kostar 130 kronor per dygn för maten.
  • Mat via hemtjänsten kostar 74 kronor per portion.
  • Hemtransport av mat om man inte har andra hemtjänstinsatser kostar 24 kronor per portion.

Blankett för betalning via autogiro Pdf, 46.5 kB.


Broschyr

Här kan du hämta broschyr för utskrift.

Broschyr avgifter 2023 Pdf, 423.2 kB.

Kontakt

Avgiftshandläggare
Telefontid vardagar 10:00-12:00
Telefon: 0511-38 68 70
E-post: omsorgsavgifter@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!