Lyssna

Problem i skolan

Att gå i skolan tar upp en stor del av livet. Det kan vara en rolig tid och det kan vara en svår tid. För de flesta varierar det. Om man tycker att något är jobbigt är det bra att prata med någon.

Lärare som skriver på tavlan, i förgrunden ett huvud med keps.

Alla situationer är unika och man vet bäst själv hur det känns att vara i ens egen situation. Trivs man inte i skolan, kan det finnas många olika orsaker till det och många lösningar på ens problem.

Kanske finns det andra som är i en liknande situation och som man kan byta idéer och erfarenheter med. Ibland kan man själv hitta orsaken till att man känner som man gör och komma på egna lösningar.

Ibland behöver man andras hjälp, till exempel vänner, föräldrar, skolpersonal eller personal från någon annan barn- eller ungdomsverksamhet. Man ska inte behöva må dåligt i sin skola.

Om du är barn

Det är viktigt att berätta att man inte mår bra i skolan. Man kan vända sig till sina föräldrar, någon annan vuxen man har förtroende för, en lärare eller annan personal på skolan, till exempel skolsköterskan.

Om man blir mobbad kan det vara svårt att berätta, kanske för att man känner skuld eller för att man inte vill göra sina föräldrar eller andra vuxna i närheten ledsna. Men försök ändå att berätta, så att du kan få hjälp och stöd. Känns det svårt att prata om det kan du försöka skriva det istället, eller rita.

Om man inte vill prata med någon man känner kan man tala med någon i en telefonjour, till exempel BRIS. BRIS, Barnens rätt i samhället, är en organisation som arbetar för att hjälpa barn och unga. Där kan du skriva i en chatt, mejla eller ringa en medarbetare på BRIS.

Om du är förälder eller annan anhörig

Om du misstänker att ditt barn eller ett barn i din närhet inte mår bra i skolan kan du i första hand vända dig till klassens lärare eller någon annan personal på skolan som du har förtroende för.

Varje skola har ett elevhälsoteam knutet till sig som har i uppdrag att upptäcka och stödja elever som har det svårt i skolan av olika anledningar. Om man inte får hjälp av personalen bör man vända sig till skolans rektor.

Det kan vara väldigt svårt för ett barn att berätta att han eller hon blir mobbad. Man ska börja fundera när ett barn blir väldigt tillbakadraget och har ont i magen när det är dags för skolan.

Ett barn kanske inte använder ord som att de är mobbade, så därför är det viktigt att lyssna på vad barnet berättar och låta dem använda sina egna ord.

Att gå vidare med en anmälan

Om problemen finns kvar efter att man har kontaktat rektorn bör man vända sig till kommunen eller till skolans huvudman om det är en friskola.

Om man tycker att skolan har gjort fel kan man göra en anmälan till Skolinspektionen eller Barn- och elevombudet. På deras hemsidor finns mer information om vad man kan kräva av skolan, var man kan vända sig och hur man gör en anmälan.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!