Lyssna

Skolfrånvaro

Skolan ger möjlighet att utvecklas tillsammans med andra, både i det gemensamma skolarbetet och genom umgänget med andra elever.

Ungdomar som går på stan, bild tagen bakifrån.

Om ett barn eller ungdom hittar bra kompisar i skolan kan de ge det stöd och bekräftelse som man behöver. Hur man trivs i skolan hänger ofta ihop med hur skolarbetet går. Därför behöver man som förälder hålla sig uppdaterad om hur det går med studierna och försöka stötta om det behövs.

Om tonåringen ofta är borta från skolan påverkar det identitetsutvecklingen och de framtida livsmöjligheterna på ett negativt sätt. Skolk kan bero på allt från morgontrötthet, problem med skolarbetet, att vara mobbad, ha svårigheter i det sociala samspelet, till att tonåringen oroar sig för en förälder som har problem.

Frånvaro från skolan är en signal om att allt inte står rätt till och ska alltid tas på allvar. Man behöver dessutom vara uppmärksam på om tonåringen missbrukar alkohol eller droger eller om det förekommer kränkningar och utanförskap.

Om du är barn

Det är viktigt att berätta att man inte mår bra i skolan. Man kan vända sig till sina föräldrar, någon annan vuxen man har förtroende för, en lärare eller annan personal på skolan, till exempel skolsköterskan.

Om man blir mobbad kan det vara svårt att berätta, kanske för att man känner skuld eller för att man inte vill göra sina föräldrar eller andra vuxna i närheten ledsna. Men försök ändå att berätta, så att du kan få hjälp och stöd. Känns det svårt att prata om det kan du försöka skriva det istället, eller rita.

Om man inte vill prata med någon man känner kan man tala med någon i en telefonjour, till exempel BRIS. BRIS, Barnens rätt i samhället, är en organisation som arbetar för att hjälpa barn och unga. Där kan du skriva i en chatt, mejla eller ringa en medarbetare på BRIS.

Om du är förälder eller annan anhörig

Om du misstänker att ditt barn eller ett barn i din närhet inte mår bra i skolan kan du i första hand vända dig till klassens lärare eller någon annan personal på skolan som du har förtroende för.

Varje skola har ett elevhälsoteam knutet till sig som har i uppdrag att upptäcka och stödja elever som har det svårt i skolan av olika anledningar. Om man inte får hjälp av personalen bör man vända sig till skolans rektor.

Det kan vara väldigt svårt för ett barn att berätta att han eller hon blir mobbad. Man ska börja fundera när ett barn blir väldigt tillbakadraget och har ont i magen när det är dags för skolan.

Ett barn kanske inte använder ord som att de är mobbade, så därför är det viktigt att lyssna på vad barnet berättar och låta dem använda sina egna ord.

Att gå vidare med en anmälan

Om problemen finns kvar efter att man har kontaktat rektorn bör man vända sig till kommunen eller till skolans huvudman om det är en friskola. Om man tycker att skolan har gjort fel kan man göra en anmälan till Skolinspektionen eller Barn- och elevombudet.

På deras hemsidor finns mer information om vad man kan kräva av skolan, var man kan vända sig och hur man gör en anmälan.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!