Lyssna

Mobbning och kränkande behandling

Mobb­ning är när nå­gon systema­tiskt tra­kas­se­rar en an­nan per­son fy­siskt el­ler psy­kiskt.

Mobbning

Mobb­ning be­ty­der att man ute­sluts ur kam­rat­kret­sen, blir illa be­hand­lad och för­trycks. Mobbning är ing­en en­gångs­fö­re­te­el­se ut­an en sys­te­ma­tisk kränk­ning av en per­son. Mobb­ning kan va­ra allt ifrån att bli kal­lad ned­sät­tan­de sa­ker till att bli ut­satt för våld.

Det har även bli­vit van­li­ga­re att mobb­ning sker via e-post el­ler sms. Mobb­ning kan också va­ra att bli ut­fryst. Mobb­ning är van­li­ga­re än man tror. En tred­je­del av al­la skol­barn har bli­vit ut­sat­ta för nå­gon form av mobb­ning un­der sin skol­tid. Hos många sit­ter är­ren ef­ter mobb­ning kvar länge, ibland he­la livet. Där­för är det vik­tigt att va­ra upp­märk­sam på mobb­ning.

Tec­ken på mobb­ning:

 • Barnet blir tystare
 • Barnet berättar inte vad som händer i skolan
 • Kompisar följer inte med hem
 • Barnet slutar umgås med barndomskompisar
 • Barnet vill inte träffa kompisar på fritiden utan vill hellre vara hemma
 • Barnet får en helt ny umgängeskrets. Ofta i en annan ort än skolan eller den plats barnet blir mobbat på
 • Återkommande huvudvärk och annan värk
 • Vredesutbrott
 • Sämre aptit
 • Mardrömmar
 • Blåmärken och andra skador
 • Saker som mobiltelefon, klocka eller gymnastikkläder försvinner
 • Sämre studieresultat

Kränkande behandling

Det är ett absolut förbud för vuxna i till exempel förskola eller skola att kränka elever, till exempel säga elaka saker, hota eller använda våld. Diskriminering är när personal på en skola behandlar en person sämre än någon annan person i en jämförbar situation för att man till exempel är bisexuell eller är född i ett annat land än Sverige.

Det kan också vara att en lärare, rektor eller annan personal trakasserar dig. Diskriminering kan även vara indirekt. Ett exempel är när regler som verkar neutrala faktiskt är orättvisa för personer från en viss grupp, till exempel tjejer eller kvinnor. Även diskriminering man drabbas av som har samband med sina anhöriga är förbjuden enligt diskrimineringslagen. Till exempel om ens föräldrar är homosexuella och man trakasseras för detta.

Man kan lämna tips och klagomål på kränkande eller diskriminerande behandling till barn- och elevombudet (BEO) och till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!