Lyssna

Kontaktinformation
Fritid-ungdom

Här jobbar ett härligt gäng med Fritidsledare. Alla har olika ansvarsområden, så kontakta i första hand den som din fråga gäller.

Catrine Lunnerhag
Telefon: 0511-386186 eller 070-607 59 07
E-post: Catrine.Lunnerhag@gotene.se

 • Administratör
 • Teamledare för Fritid-ungdom
 • Verksamhetsutvecklare
 • Ungdomslots för ungdomsdemokrati
 • Unga kommunutvecklare
 • Götene Skatepark
 • En snabb slant
 • Funktionshindrades fritidssysselsättningar
 • Film
 • Arrangemang
 • Samverkan med andra organisationer och kommuner

Susanne Lövgren Frost
Telefon: 0511-386083 eller 070-260 23 38
E-port: Susanne.LofgrenFrost@gotene.se

 • Ungdomslots för ungdomsdemokrati
 • Liljestensskolans café med caféansvar
 • En snabb slant
 • Arrangemang
 • Fritidsledare på fritidsgårdarna
 • Fakturor
 • Trivselledare på skolorna
 • HBTQI- kontakt

Josefine Prytz
Telefon: 070-260 23 34
E-post: Josefine.Prytz@gotene.se

 • Administratör
 • Vikarieanskaffning
 • Personalschema
 • Hemsidan, sociala medier
 • Fritidsledare på fritidsgårdarna
 • Arrangemang

Niclas Andersson
Telefon: 070-890 76 79
E-post: Nicklas.Andersson@gotene.se

 • Fritidsledare på fritidsgårdarna
 • Musik
 • Arrangemang
 • Trivselledare på skolorna
 • Gårdsansvarig för fritidsgården i Götene

Camilla Löfgren Strand
Telefon: 076-833 81 15
E-post: Camilla.LofgrenStrand@gotene.se

 • Liljestensskolans café med caféansvar
 • Gårdsansvarig för fritidsgården i Källby
 • Fritidsledare på fritidsgårdarna
 • Praktikantkontakt
 • Arrangemang
 • HBTQI kontakt

Leo Andersson

 • Friluftsliv
 • Fritidsledare på fritidsgårdarna
 • Ansvarig för trivselledarna
 • Arrangemang
 • Gamingcaféansvarig

Dennis Mann
Telefon: 070-890 76 93
E-post:
Dennis.Mann@gotene.se

 • Samordnare för drogförebyggande arbete
 • Fältare
 • Fritidsledare på fritidsgårdarna
 • skateparksaktiviteter
 • Grafittiaktiviteter
 • Trivselledare på skolorna
 • Arrangemang

Linn Stenbäck
Telefon: 070-148 36 63
E-post: Linn.Stenback@gotene.se

 • Samordnare för drogförebyggande arbete
 • Fältare
 • Ungdomslots för ungdomsdemokrati
 • Ansvarig för ungdomsarbetarna på fritidsgårdscafé
 • Unga kommunutvecklare
 • Fritidsledare på fritidsgårdarna
 • Arrangemang

Aka Akaberinejad Hosseini
Telefon: 073-257 81 74
E-post: Aka.AkaberinejadHosseini@gotene.se

 • Fritidsledare på fritidsgårdarna
 • Rastaktiviteter
 • Integrationsgrupper
 • Ansvarig för ungdomsarbetarna på fritidsgårdscafé
 • Skriva, poesi och film
 • Gårdsansvarig för fritidsgården i Götene
 • Arrangemang
 • Ansvarig för ungas fritidsbank

Åsa Eklund, chef för sektor kultur och fritid
Telefon: 0511-38 60 61
E-post: asa.eklund@gotene.se

Ett kort på personalen för Fritid-ungdom 9 personer

Fritidsledare Fritid-ungdom, kultur och fritid Götene kommun.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!