Kontaktinformation
Fritid-Ungdom

Här jobbar ett härligt gäng med Fritidsledare. Alla har olika ansvarsområden så kontakta i första hand den som din fråga gäller.

Catrine Lunnerhag: catrine.lunnerhag@gotene.se
- Teamledare för Fritid-ungdom
- Verksamhetsutvecklare
- Ungdomslots för ungdomsdemokrati
- Unga kommunutvecklare
- Götene Skatepark
- En snabb slant
- Funktionshindrades fritidssysselsättningar
- Film
- Arrangemang
- Samverkan med andra organisationer och kommuner
Tel: 0511-386186 eller 070- 60 75 907

Susanne Lövgren Frost: Susanne.LofgrenFrost@gotene.se
- Ungdomslots för ungdomsdemokrati
- Liljestensskolans café
- Integrations och grupparbete för tjejer
- En snabb slant
- Samverkan med andra organisationer
- Arrangemang
- Fakturor och ungdomars ev. tjänstgöringsrapporter
Tel: 0511-386083 eller 0702- 60 23 38

Niclas Andersson: Nicklas.Andersson@gotene.se
- Fritidsledare på fritidsgårdarna
- Musik
- Arrangemang
- Skolinformation och rastaktiviteter
- Fält
- Gårdsansvarig för Fritidsgården i Götene
Tel: 0708- 90 76 79

Camilla Löfgren Strand: Camilla.LofgrenStrand@gotene.se
- Tjejgrupper
- Liljestensskolans café
- Fältarbete kvällstid
- Drogförebyggande arbete
- Fritidsgårdarna
- Arrangemang
Tel: 0768- 33 81 15

Liselotte Hansen: Liselott.Hansen@gotene.se
- Fritidsledare på fritidsgårdarna
- Rastaktiviteter
- Skapande
- Arrangemang
Tel: 0702- 60 23 35

Marcus Andersson: marcus.andersson@gotene.se
- Friluftspedagog
- Fritidsgårdar
- Läger
- Skolcafé
- Rastaktiviteter
- Arrangemang
Tel: 0735-75 60 45

Dennis Mann: dennis.mann@gotene.se
- Fritidsgårdar
- Liljestensskolans café
- skateparksaktiviteter
- Grafittiaktiviteter
- Musik/rapp
- Grupper
- Gårdsansvarig för Fritidsgården i Götene
- Rastaktiviteter
- Arrangemang
- Fält
Tel: 0704-24 33 39

Vik. fritidsledare Aka Akaberinejad Hosseini Aka.AkaberinejadHosseini@gotene.se
- Fält
- Fritidsgårdar
- Rastaktiviteter
- Skriva/poesi/film
- Arrangemang
Tel: 0702-60 23 34

Tjänstlediga:
Linn Stenbäck: Linn.Stenback@gotene.se
Linn är mammaledig till sommaren 2021

Josefine Prytz: josefine.prytz@gotene.se
Josefine är mammaledig till 1 februari -21

Johannes Barsch - tjänstledig till 1 mars -21

Fritid ungdom 2019

Fritidsledare Fritid-ungdom/Kultur fritid Götene kommun

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!