Lyssna

Kontaktinformation
Fritid-Ungdom

Här jobbar ett härligt gäng med Fritidsledare. Alla har olika ansvarsområden så kontakta i första hand den som din fråga gäller.

Catrine Lunnerhag: catrine.lunnerhag@gotene.se
- Administratör
- Teamledare för Fritid-ungdom
- Verksamhetsutvecklare
- Ungdomslots för ungdomsdemokrati
- Unga kommunutvecklare
- Götene Skatepark
- En snabb slant
- Funktionshindrades fritidssysselsättningar
- Film
- Arrangemang
- Samverkan med andra organisationer och kommuner
Tel: 0511-386186 eller 070- 60 75 907

Susanne Lövgren Frost: Susanne.LofgrenFrost@gotene.se
- Ungdomslots för ungdomsdemokrati
- Liljestensskolans café med caféansvar
- En snabb slant
- Arrangemang
- Fritidsledare på fritidsgårdarna
- Fakturor
- Trivselledare på skolorna
- HBTQI- kontakt
Tel: 0511-386083 eller 0702- 60 23 38

Josefine Prytz: josefine.prytz@gotene.se
- Administratör
- Vikarieanskaffning
- Personalschema
- Hemsidan, sociala medier
- Fritidsledare på fritidsgårdarna
- Arrangemang
Tel: 0702- 60 23 34

Niclas Andersson: Nicklas.Andersson@gotene.se
- Fritidsledare på fritidsgårdarna
- Musik
- Arrangemang
- Trivselledare på skolorna
- Gårdsansvarig för fritidsgården i Götene
- Gamingcaféansvarig
Tel: 0708- 90 76 79

Camilla Löfgren Strand: Camilla.LofgrenStrand@gotene.se
- Liljestensskolans café med caféansvar
- Gårdsansvarig för fritidsgården i Källby
- Fritidsledare på fritidsgårdarna
- Praktikantkontakt
- Arrangemang
- HBTQI kontakt
Tel: 0768- 33 81 15

Leo Andersson: leo.andersson@gotene.se
- Friluftsliv
- Fritidsledare på fritidsgårdarna
- Ansvarig för trivselledarna
- Arrangemang
- Gamingcaféansvarig
Tel: 0704-78 57 67

Dennis Mann: dennis.mann@gotene.se
- Samordnare för drogförebyggande arbete
- Fältare
- Fritidsledare på fritidsgårdarna
- skateparksaktiviteter
- Grafittiaktiviteter
- Trivselledare på skolorna
- Arrangemang
Tel: 0708 - 90 76 93

Linn Stenbäck: linn.stenback@gotene.se
- Samordnare för drogförebyggande arbete
- Fältare
- Ungdomslots för ungdomsdemokrati
- Ansvarig för ungdomsarbetarna på fritidsgårdscafé
- Unga kommunutvecklare
- Fritidsledare på fritidsgårdarna
- Arrangemang
Tel: 0701- 48 36 63

Aka Akaberinejad Hosseini: Aka.AkaberinejadHosseini@gotene.se
- Fritidsledare på fritidsgårdarna
- Rastaktiviteter
- Integrationsgrupper
- Ansvarig för ungdomsarbetarna på fritidsgårdscafé
- Skriva/poesi/film
- Gårdsansvarig för fritidsgården i Götene
- Arrangemang
- Ansvarig för ungas fritidsbank
Tel: 0732- 57 81 74

Haben Mehari: haben.mehari@gotene.se
- Fritidsledare på fritidsgårdarna
- Integrationsgrupper
- Arrangemang
- Ansvarig för trivselledarna
- Tjejgrupper
- Tel: 0732-57 81 97

Chef för sektorn Kultur och Fritid
Åsa Eklund: asa.eklund@gotene.se
Tel: 0511-38 60 61

Ett kort på personalen för Fritid-ungdom 9 personer

Fritidsledare Fritid-ungdom/Kultur och fritid Götene kommun

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!