Lyssna

Överenskommelse för våra gemensamma mötesplatser i ungdomsverksamheten

Våra mötesplatser är:
Frivilliga
Öppna
Processtyrda
Trygga

Tre par händer som staplas i mitten för att visa gemenskapFörstora bilden

Vi sitter ner tillsammans, fritidsledare och ungdom och diskuterar överenskommelsen.

Nedanför kan du läsa vad den innehåller:

Frivillig; du deltar bara om du själv vill.

Öppen; du behöver inga speciella förutsättningar eller färdigheter för att kunna delta och du väljer själv hur ofta och i vad du vill delta.

Processtyrd; det är dina intressen och behov som styr. För oss är det inte vad vi gör tillsammans som är det viktiga utan vad du lär dig och upplever medan vi gör det.

Trygg; vi tillåter inga typer av våld, rasism, sexism, homofobi eller andra uttryck för bristande respekt för andra. Detta oavsett om det accepteras av den utsatte eller inte. Därför är också alkohol och droger förbjudet i vår verksamhet.

Så här ser vi på dig!

Vi ser på dig som en ungdom med möjligheter, kraft och potential. Vi vill stötta dig att uppfylla dina idéer och drömmar. Kanske vet du precis vilken hjälp eller stöd du vill ha eller så har du ännu inte kommit på vad du egentligen vill. Vår övertygelse är att alla är bra på något och att alla kan utvecklas på olika sätt för att bli en god kraft i sina egna liv. Vi vill stötta dig att utvecklas och vi ser vår verksamhet som en plats där du kan lära dig nya saker som kan vara till nytta för dig i ditt framtida liv. Vi vill att du säger hur vi kan stötta dig och vi vill också utvärdera om vi lyckats. För oss är det viktigt att du berättar hur vi kan bli bättre. Vi använder oss av KEKS mötesplatsenkät och gruppenkät för att mäta och utvärdera vad du tycker om verksamheten. Du har dessutom rätt att få ett ELD-certifikat som ett intyg på det du lärt dig när du deltagit i verksamheten, detta kan du använda dig av när du söker praktik eller jobb.

Så här är vi mot varandra!

Det spelar ingen roll var du eller din familj kommer ifrån, vilken sexualitet du har, hur mycket svenska du kan, om du har någon funktionsvariation eller vilken religion du har eller inte har. Här ska du kunna ta plats och ge plats samt känna dig säker. Här skall alla kunna vara sig själva. Respekt innebär att vi lyssnar på varandra. Vi löser problem och konflikter genom att prata med varandra i lugn och ro. Om du känner att det är svårt att vara schysst och visa respekt, säg till så hjälper vi dig med det. Fritidsledare finns alltid här för att stödja dig och andra.

Vad som händer om du bryter mot detta

Om du inte godtar detta så kommer fritidsledaren först att prata med dig. Om detta inte hjälper så får du lämna verksamheten och vi kan ringa till din vårdnadshavare/förälder.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!