Lyssna

Föreningsinformation

I Götene finns ett omfattande och brett föreningsliv. I vårt föreningsregister presenteras de föreningar som är inriktade på fritidsverksamheter av olika slag.

Kommunen ger bidrag, upplåter lokaler och stöttar föreningslivet genom olika åtgärder. Sammanställning över blanketter inom fritidsverksamheten, Närvarokort, ansökan om lokalt aktivitetsstöd Ansökan om verksamhetsbidrag, sammanställningsblankett.

Föreningsbidrag Barn och ungdomsnämndens mål och riktlinjer för kommunens stöd till föreningsverksamhet samt regler för bidrag till föreningsverksamhet.

  1. Bidragen ska i första hand riktas mot barn och ungdom.
  2. Bidragssystemet skall var enkelt och lättförståeligt.
  3. Största möjliga rättvisa ska eftersträvas.
  4. Föreningars oberoende och självständighet skall hävdas.
  5. Systemet skall stimulera till verksamhet.
  6. Bidragen skall vara så säkra att man på goda grunder i  förväg kan bedöma vad man kan förväntas få.

Läs mer om bidragsregler för föreningar

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!