Lyssna

Datorstöd för verksamhetsbidrag

Alla som kommit i kontakt med redovisning av det lokala verksamhetsbidraget, vet att det åtgår en hel del tid och pusslande för att åstadkomma en ansökan som i rätt tid skall skickas till stat och kommun.

Nu finns ett datorstöd som hjälp, när det gäller rapportering av aktiviteter på närvarokort. Det är två  Excel-filer som är utformade så att bland annat uträkning sker automatiskt i kolumnerna för både det statliga och kommunala bidraget. Lite förenklat skulle man kunna säga att det enda ledaren behöver göra är att notera närvaron på närvarokortet. Excel-filerna "håller reda på" de olika regelverk (ålder, kön, minimiantal på deltagare m m) som ligger till grund för bidragen.

Den ena filen är närvarokort och den andra filen är en ansökan och båda filerna hämtas hem av föreningen. Ansökansfilen förnyas varje år efter 15 februari och det ligger på föreningen att se till att det är den senaste versionen man har.

Visst låter det intressant? Excel-filen kan föras direkt av varje ledare, om den har en dator med programmet MS Excel, och/eller skötas av en person gemensamt för föreningen. Vi är övertygade om att mycket tid kommer att sparas när ansökan skall göras till stat och kommun. Någon kostnad för filen kommer föreningarna inte att få - den tar kommunen.

Om du vill börja använda datorstödet så kontakta:

Stefan Rubach
Tel: 0511-38 62 95
E-post: stefan.rubach@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!