Lyssna

En snabb slant - arrangör­stöd för unga

Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Ung och idérik? Här finns pengar att söka för kuliga, finurliga, avkopplande, uppkopplande, spänstiga och tokiga kultur- och fritidsprojekt.

Vad vill du ska hända i Götene kommun? Sök pengar och genomför det du vill!

Syftet med en snabb slant är att stödja och uppmuntra unga människors engagemang och delaktighet samt att ge möjlighet till eget skapande och drivande av kreativa ideér.

Hur mycket pengar kan jag få?

Du kan söka upp till 5000 kronor. Specificera noggrant vad pengarna ska gå till tex. hyra av lokal, inköp av material, inköp av fika, ljud och ljus, resekostnader.

Vem kan söka?

Du som bor i Götene kommun och är mellan 13 och 26 år. I de fall den sökande är under 18 år krävs samtliga vårdnadshavares underskrift.

Vad kan man söka för?

 • Arrangemang som till exempel debattkvällar, temakvällar, konsert, teater, dans, skateboardstävlingar, filmvisning med mera.
 • Arrangemanget ska rikta sig till andra unga.
 • Arrangemanget ska äga rum i Götene kommun.
 • Arrangemanget ska vara drogfritt.
 • Arrangemanget ska vara politiskt- och religiöst obundet
 • Stöd ges till arrangemang som stödjer kommunens värdegrund och svensk lag

Stöd ges inte till:

 • Arrangemang där syftet är vinstdrivande
 • Lön för egen insats.
 • Etablerad förenings- eller kulturverksamhet
 • Inköp av inventarier

Stöd till skolprojekt ska i huvudsak ges av respektive skola.

Ansökan

Ansökan görs genom formuläret. I de fall den sökande är under 18 år krävs samtliga vårdnadshavares underskrift.

 • Någon fritidsledare som arbetar med demokratiarbete tar kontakt med dig inom 20 arbetsdagar.
 • Vi träffas på Går´n i Götene för att gå igenom ansökan.
 • Stödet söks innan arrangemanget påbörjas
 • Handläggningstid beräknas till ca 3-4 veckor.
 • Arrangemanget kan beviljas högst 5 000 kr.

Utbetalning av snabbslanten

Snabbslanten betalas ut i förskott eller faktureras.

Snabbslanten beviljas under förutsättning att arrangemanget genomförs så som beskrivning i ansökan.

Den som har fått snabbslants pengar kan bli skyldig att betala tillbaka delar eller hela beloppet om:

 •  Arrangemanget läggs ner
 • Arrangemanget har förändrats och pengarna används på annat sätt än vad som beskrivs i ansökan utan att Lotsteamet godkänner förändringarna.

Övrigt

 • Förändringar av arrangemanget kan ske men kräver samråd med fritidsledarna.
 • En kort utvärdering ska lämnas senast tre veckor efter aktiviteten genomförts. Antingen skriftligt eller i form av en videoinspelning på högst tio minuter, ett fotocollage eller annat format som kan visas på Götene kommuns hemsida. Lämpligheten består bland annat i att personer som går att identifiera eller vars verk syns på bild ska ha gett sitt skriftliga tillstånd till publicering i kommunala sammanhang.
 • Förslag på några rubriker vid utvärdering:
  • Detta gjorde vi
  • Vi som arrangerade
  • När och var?
  • Så här marknadsförde vi projektet
  • Antal besökare
  • Ekonomi
  • Bidrag från snabb slant, intäkter och kostnader
  • Att tänka på
  • Detta är vi mest nöjda med

Osäker?

Har du en idé du vill diskutera innan du söker, hör av dig, telefon: 070-260 23 38 eller epost:

Välkommen med din ansökan!

En snabb slant är ett samarbete med Fritid-ungdom, Folkhälsorådet och kulturen i Götene kommun.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!