Demokrati och inflytande för unga i Götene kommun

Demokrati och Ungdomsinflytande

Fritidsledare på Fritid-ungdom arbetar med ungdomsdemokrati och ungdomsinflytande. De besöker högstadieskolans elevrådsmöten samt sammankallar till ett stormöte mellan ungdomar och politiker en gång per termin. De arrangerar Fikadialogsmöten mellan ungdomar och politiker på fritidsgårdarna och är ansvariga för arrangörsstödet "En snabb slant".

Kalender våren 2019 

12 mars fikadialogsmöte på Källby Fritidsgård kl. 19.00-20.00 Ungdomar och politiker träffas och diskuterar aktuella samhällsfrågor.

14 maj fikadialogsmöte på Götene Fritidsgård kl. 19.00-20.00 Ungdomar och politiker träffas och diskuterar aktuella samhällsfrågor.

- 25 april Demokratimöte för elever på Liljestenskolan och några av Kommunens politiker kl. 12.00-14.00 i Sessionssalen i Centrumhuset.

Ta vara på möjligheten att påverka i din Kommun!

Kontakt:
catrine.persson@gotene.se eller susanne.lovgren-frost@gotene.se

Ses!

Fikadialogsmöte

Bild från Fikadialogsmötet på Esperanza i höstas. Ungdomar och politiker diskuterar om hur det är att vara ung i götene. Vad som är bra och vad som saknas.

Sök En Snabb slant!

Upp till 5000 kronor.
Är du mellan 13-26 år och bor i Götene kommun kan du söka en snabb slant. Pengarna kan sökas för att genomföra ett arrangemang där även andra ungdomar får delta.

Läs mer eller ansök: www.gotene.se/ensnabbslant

Kontakta lotsteamet: josefine.h.prytz@gotene.se
catrine.persson@gotene.se eller susanne.lovgren-frost@gotene.se

Ungdomsinflytande inom Götene Kommuns verksamhet, står för följande regler när vi är på Facebook:
- Vi arbetar som vuxna förebilder för ungdomar.
- Vi informerar om Fritid/ungdoms verksamheter.
- Vi motverkar kränkande särbehandling.
- Vi arbetar förebyggande med den information vi får till oss på Facebook.    
  Tex konflikter, mobbing, droger med mera.
- Vi arbetar på 3 nivåer: informativt — marknadsför arrangemang, öppettider osv. Socialt — Våra Fältfritidsledare har diskussionsforum med ungdomar och föräldrar.
Demokrati och inflytande — Ungdomslots kommunicerar med ungdomar som ger olika förlag, och vill påverka i Kommunen.
Ungdomslotsteamet tar med sig förslagen och diskuterar frågan tillsammans med politiker och ungdomar i Kommunen.
- Vi finns på Facebook under vår arbetstid.

Götene kommun följer Sveriges kommuner och landstings rekommendationer i arbetet med sociala medier.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!