Demokrati och inflytande för unga i Götene kommun

Delaktighet

Var med och påverka!

Demokrati och Ungdomsinflytande

Fritidsledare på Fritid-ungdom arbetar med ungdomsdemokrati och ungdomsinflytande. 
De besöker högstadieskolans elevrådsmöten samt sammankallar till ett stormöte mellan ungdomar och politiker en gång per termin. De arrangerar Fikadialogsmöten mellan ungdomar och politiker på fritidsgårdarna och är ansvariga för arrangörsstödet "En snabb slant".

Kalender våren 2020

Ta vara på möjligheten att påverka i din Kommun!
Elevråd
på Liljestensskolan:
Måndag 27/1
Måndag 9/3
Fredag 17/4
Fredag 29/5

Fikadialogsmöte mellan politiker och ungdomar
Tisdag 31/3 klockan 18.30 i Källby

Stora demokratimötet mellan ungdomar och politiker i Centrumhuset
Onsdag 22/4 kl. 12.00 i Götenesalen

Artikel 12 i Barnkonventionen
Åsiktsfrihet och rätten att bli hörd

Kontakt:
catrine.persson@gotene.se eller susanne.lovgren-frost@gotene.se

Ses!

Sök En Snabb slant!

Upp till 5000 kronor.
Är du mellan 13-26 år och bor i Götene kommun kan du söka en snabb slant. Pengarna kan sökas för att genomföra ett arrangemang där även andra ungdomar får delta.

Läs mer eller ansök: www.gotene.se/ensnabbslant

Kontakta lotsteamet: josefine.h.prytz@gotene.se
catrine.persson@gotene.se eller susanne.lovgren-frost@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!