Lyssna

Fältfritidsledare

Målet är att skapa ett tryggare samhälle kvällstid för våra ungdomar, då många vuxna väljer att gå hem.

Fältfritidsledarnas syftet är att arbeta med förebyggande verksamhet. Skapa goda relationer med ungdomarna. Minska brottslighet och skadegörelse och medverka i olika kontaktnät som rör ungdomars situation i samhället.

Hur jobbar vi?

Arbetet varierar allt efter behov och efterfrågan.
Vid lugnare perioder är det mycket i skolan och på datanätet.
"Stökigare" perioder är de ute och kvälls- och nattvandrar och i bland öppnar de upp fritidsgårdarna extra och kallar det Fältcafé.

Följ oss gärna på Instagram: faltaregotenekommun

Fritid/ungdom Götene Kommun står för dessa regler när vi är på Facebook:

  • Vi arbetar som vuxna förebilder för ungdomar.
  • Vi informerar om Fritid/ungdoms verksamheter.
  • Vi motverkar kränkande särbehandling.
  • Vi arbetar förebyggande med den information vi får till oss på Facebook. Tex konflikter, mobbing, droger med mera.
  • Vi arbetar på 3 nivåer: informativt — marknadsför arrangemang, öppettider osv. Socialt — Våra Fältfritidsledare har diskussionsforum med ungdomar och föräldrar. Demokrati och inflytande — Ungdomslotsar kommunicerar med ungdomar som ger olika förlag och vill påverka i Kommunen. Ungdomslotsarna tar med sig förslagen och diskuterar frågan tillsammans med politiker och ungdomar i Kommunen.
  • Vi finns på Instagram och snapchat under vår arbetstid.
    Instagram: faltaregotenekommun


Fältare:
Linn Stenbäck 070 148 36 64
linn.stenback@gotene.se

Dennis Mann 070 890 76 93
dennis.mann@gotene.se

Haben Mehari 073 257 81 97
haben.mehari@gotene.se

Aka Akaberinejad 073 257 81 74
AkaberinejadHosseini@gotene.se

Götene kommun följer Sveriges kommuner och regioners (SKR) rekommendationer i arbetet med sociala medier.


Fyra stycken vuxna från kommunen som jobbar med fält för ungdomar

Götene kommuns fältare. Aka, Haben, Dennis, Linn

Välkommen till uppstartsmöte för ett tryggare Götene.

En text med information om, är du beredd? En trygghetsvandring i Götene kommun.

Affisch "Trygghetsvandring"

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!