Lyssna

Fältfritidsledare

Målet är att skapa ett tryggare samhälle kvällstid för våra ungdomar, då många vuxna väljer att gå hem.

Fältfritidsledarnas syftet är att arbeta med förebyggande verksamhet. Skapa goda relationer med ungdomarna. Minska brottslighet och skadegörelse och medverka i olika kontaktnät som rör ungdomars situation i samhället.

Hur jobbar vi?

Arbetet varierar allt efter behov och efterfrågan.
Vid lugnare perioder är det mycket i skolan och på datanätet.
"Stökigare" perioder är de ute och kvälls- och nattvandrar och i bland öppnar de upp fritidsgårdarna extra och kallar det Fältcafé.

Följ oss gärna på Instagram: faltaregotenekommun

Fritid/ungdom Götene Kommun står för dessa regler när vi är på Facebook:

  • Vi arbetar som vuxna förebilder för ungdomar.
  • Vi informerar om Fritid/ungdoms verksamheter.
  • Vi motverkar kränkande särbehandling.
  • Vi arbetar förebyggande med den information vi får till oss på Facebook. Tex konflikter, mobbing, droger med mera.
  • Vi arbetar på 3 nivåer: informativt — marknadsför arrangemang, öppettider osv. Socialt — Våra Fältfritidsledare har diskussionsforum med ungdomar och föräldrar. Demokrati och inflytande — Ungdomslotsar kommunicerar med ungdomar som ger olika förlag och vill påverka i Kommunen. Ungdomslotsarna tar med sig förslagen och diskuterar frågan tillsammans med politiker och ungdomar i Kommunen.
  • Vi finns på Instagram och snapchat under vår arbetstid.
    Instagram: faltaregotenekommun


Fältare:
Linn Stenbäck 0701-48 36 64
linn.stenback@gotene.se

Dennis Mann 0708-90 76 93
dennis.mann@gotene.se

Götene kommun följer Sveriges kommuner och regioners (SKR) rekommendationer i arbetet med sociala medier.


Kvällsvandring med fältarna på fritid ungdom! Vi säger "HEJ"-kampanj
Fältarna i Götene kommun bjuder in vuxna till en gemensam kvällsvandring! Tillsammans öka rvi vuxen närvaro och skapar trygghet.
Kontakt:
Linn Stenbäck, fältare och fritidsledare
Telefon: 070-148 36 63
E-post: linn.stenback@gotene.se

När:
Tid:
Var: samling utanför fritidsgården i Götene, Järnvägsgatan 6.
Ingen anmälan behövs. Välkommen!

Vi säger hej! -En kampanj för att skapa ökad vuxennärvaro i Götene kommun
Ett av målen i kommunens och polisens medborgarlöfte är att underlätta och skapa förutsättningar för ökad vuxennärvaro i tätorterna. Kampanjen ”Vi säger hej!” informerar om hur viktig din närvaro som vuxen är och hur du kan bidra till kommunens barn och ungdomar. Mer information: www.gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!