Lyssna

Kontaktperson

Det kan finnas många orsaker till att ett barn eller en ungdom behöver stöd i form av en kontaktperson. Det kan exempelvis vara barn som har svårt att ta sig för saker, som har ett begränsat socialt nätverk och känner sig ensamma eller som behöver en extra vuxen som har tid att lyssna och vägleda. Det kan också vara så att ett barn eller en ungdom har en negativ utveckling och behöver en trygg vuxen förebild för att vända den negativa utveckling.

Vad innebär insats kontaktperson?

Socialtjänsten kan bedöma att ett barn behöver stöd i sin vardag. Det kan till exempel handla om att barnet behöver aktiveras på sin fritid eller få hjälp med skolarbete. Det kan också handla om att barnet behöver bryta sig loss från en olämplig miljö. I sådana situationer kan socialtjänsten utse en kontaktperson.

Kontaktperson är en insats som socialtjänsten kan bevilja ett barn eller ungdom. Det är en frivillig insats som barnet, ungdomen och vårdnadshavare behöver samtycka till och är därmed en frivillig insats.

Insats kontaktperson utformas utefter barnets eller ungdomens behov och kan se mycket olika ut. Det kan handla om att man ses någon timme varannan vecka till flera gånger i veckan.

Man kan som vårdnadshavare eller som ungdom över 15 år göra en ansökan hos socialtjänsten för att få insats kontaktperson. Under rubriken behovsprövat stöd till familjer kan du läsa mer information om hur man gör en ansökan.

Hur länge har man insats kontaktperson?

Det är individuellt hur länge insatsen pågår. Vanligast är att insats kontaktperson varar från ett halvår till flera år.

Barnets socialsekreterare följer upp insatsen regelbundet med barnet, vårdnadshavarna och kontaktpersonen. Vid uppföljningen pratar man om huruvida behovet av insats kontaktperson finns kvar och hur det fungerar.

De band som knyts under tiden behöver inte avslutas bara för att man inte längre har ett uppdrag som kontaktpersonj. Ofta blir kontaktpersonen en viktig del i nätverket för barnet eller ungdomen.

Hur blir man kontaktperson?

Mer information om hur man blir kontaktperson.

Ansökan om att bli kontaktperson.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!