Lyssna

Familjehem

I Götene kommun finns det barn och ungdomar som tidvis har det så svårt att de inte kan bo kvar hemma hos sina föräldrar. För att barnen ska må bättre måste de flytta till ett annat hem, ett familjehem. Där ska de känslomässiga och praktiska omsorgerna vara så goda att barnen/ungdomarna ges möjlighet till en positiv utveckling.

Vad är familjehem?

Det finns barn och ungdomar som under längre eller kortare perioder har behov av att bo i ett familjehem. Familjehem är helt vanliga familjer med stabila levnadsförhållanden som har tid, ork och engagemang för att ta emot barn och ungdomar och ge dem känslomässig och praktisk omsorg. Socialtjänsten ger familjehemmet i uppdrag att ta hand om barnet när föräldrarna inte kan, kanske på grund av sociala problem, fysiska eller psykiska sjukdomar. Hur länge barnet bor i familjehemmet varierar beroende på hur behovet ser ut.

Placering i familjehem kan göras utifrån två olika lagstiftningar; Socialtjänstlagen (SoL) som är frivillig samt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) som är en tvångslagstiftning.

Hur ansöker man om familjehem?

Det är möjligt att ansöka om ett familjehem men i första hand strävar Socialtjänsten efter att barn och ungdomar ska kunna bo kvar med sina föräldrar. För information om hur man gör en ansökan se under Behovsprövat stöd till familjer.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!