Lyssna

Kontaktfamilj

På denna sida ges en beskrivning av Socialtjänstens insats kontaktfamilj.

Vad är en kontaktfamilj?

Det finns barn och ungdomar som har behov av att vistas i kontaktfamilj. Kontaktfamilj är en viktig del i socialtjänstens förebyggande arbete för barnfamiljer och skall ses som ett komplement till barnets familj . Socialtjänsten ger kontaktfamiljen i uppdrag att ge stöd till ett barn i en viss familj. Det kan innebära att barnet vistas hos kontaktfamiljen några dygn per månad. Alla som har kontaktfamilj har själva valt att ta emot det stödet. Det innebär att det är en frivillig insats som man kan ansöka om. Under rubriken Behovsprövat stöd till familjer finns mer information om hur man gör en ansökan.

Det finns olika anledningar till att ett barn behöver vistas i en kontaktfamilj. Gemensamt är att barnen har större behov än vad föräldrarna kan tillgodose.

En kontaktfamilj tar emot ett barn eller syskon i sitt hem, en eller ett par dygn i månaden. När barnet är på besök gör man vanliga saker. Spännande utflykter är inte det viktigaste. Huvudsaken är att man tar sig tid med barnet. Att vara kontaktfamilj kräver engagemang, men det ger också mycket glädje.

Hur länge har man kontaktfamilj?

Det är individuellt hur länge insatsen pågår. Vanligast är att en kontaktfamilj varar från ett halvår till flera år.

Barnets socialsekreterare följer upp insatsen regelbundet med barnet, vårdnadshavarna och kontaktfamiljen. Vid uppföljningen pratar man om huruvida behovet av kontaktfamilj finns kvar och hur det fungerar.

De band som knyts under tiden behöver inte avslutas bara för att man inte längre har ett uppdrag som kontaktfamilj. Ofta blir kontaktfamiljen en viktig del i nätverket för barnen och föräldrarna.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!