Lyssna

Hur blir man kontaktfamilj?

På den här sidan finns information till dig/er som är intresserad av uppdrag som kontakfamilj.

Hur blir man kontaktfamilj?

Efter att Ni anmält Ert intresse kommer ni bli kontaktade av familjehemssekreterare. Vid den första kontakten lämnar familjehemssekreterarna ytterligare information.

Därefter görs en kontroll av Socialtjänstens och Rikspolisstyrelsens register. Om familjehemssekreterarna sedan gör bedömningen att det inte finns några hinder för familjen att bli kontaktfamilj bokas ett samtal in. Sedan sparas den information familjehemssekreterarna erhållit till dess att det blir aktuellt att placera ett barn i familjen. Då görs en utredning som även innefattar ett hembesök. Familjehemssekreteraren är skyldig att göra en utredning. Det görs som trygghetsåtgärd för samtliga parter.

Vid hembesöket träffar familjehemssekreterarna hela eller delar av familjen för att se vilka Ni är och hur Ni bor. I samband med detta hembesök ges ytterligare information om uppdraget.  Registerkontroll görs också hos Kronofogdemyndigheten samt Försäkringskassan. Referenser tas.

Det kan dröja en tid innan man får ett uppdrag. Det beror på att barnets behov och föräldrarnas förväntningar måste stämma överens med kontaktfamiljens. När familjehemssekreterarna har ett förslag kallas barnets föräldrar och blivande kontaktfamilj till ett möte med socialsekreteraren. Därefter får alla känna efter i lugn och ro innan de svarar ja eller nej. Blir det gemensamma beslutet ett ja börjar barnet att inskolas. Hur man gör och hur lång tid det tar är individuellt och mycket beroende på barnets ålder.

Förväntningar på en Kontaktfamilj?

Att samtliga i familjen är positivt inställda till att ta uppdrag som kontaktfamilj. Det är viktigt att eventuellt egna barn vet vad det innebär och att de är förberedda på att dela med sig av sina föräldrar samt sina saker. Det viktigaste är att de vuxna är trygga och stabila, både i sig själva och i sitt förhållande. De bör också vara engagerade och intresserade av andra människor.

För att bli kontaktfamilj behöver man inte någon särskild utbildning eller andra meriter. Tid, ork och intresse räcker långt. Man måste kunna respektera andra människors bakgrund och integritet.

Alla sorters kontaktfamiljer behövs. Man kan vara gift, sambo, eller ensamstående. Man kan bo på landet eller i staden, i hus eller lägenhet. Några önskar sig äldre par som kan ta på sig rollen som mor- eller farföräldrar. Andra föredrar att det finns jämnåriga barn i kontaktfamiljen. Behoven och önskemålen är många. Att ha möjlighet att ta emot ett eller flera barn i sitt hem varannan eller var tredje helg. I vissa fall finns även behov på veckodagar.

Hur länge är man kontaktfamilj?

Var sjätte månad görs en omprövning av uppdraget tillsammans med barnet, föräldrar, kontaktfamilj samt barnets socialsekreterare. Då ser man efter om behovet av kontaktfamilj finns kvar och pratar om hur det fungerar.

Vanligast är att en kontaktfamilj varar från ett halvår till flera år. De band som knyts under tiden behöver inte klippas av bara för att man inte längre har ett uppdrag som kontaktfamilj. Ofta blir kontaktfamiljen en viktig del i nätverket för barnen och föräldrarna.

Vad får kontaktfamiljerna?

Som kontaktfamilj får man varje månad ett arvode samt en omkostnadsersättning för de utgifter man har i samband med sitt uppdrag. Hur stor ersättning man får beror på barnets ålder och uppdragets omfattning.  

Utöver detta får kontaktfamiljen arvode för sin arbetsinsats. Storleken på arvodet följer kostnadsutvecklingen inom vårdyrkena och vi följer Sveriges Kommuner och regioners rekommendationer om ersättningar. Läs mer om ersättning till kontaktfamiljer på Sveriges kommuner och regioners hemsida (nytt fönster).

Varje familj som öppnar sitt hem, hjälper ett barn till en bättre tillvaro. Som kontaktfamilj erbjuds man fortlöpande stöd av familjehemssekreterarna samt det placerade barnet/ungdomens socialsekreterare. Vid behov kan kontaktfamiljen erbjudas föreläsningar som är relevanta utifrån uppdraget.

Intresserad av uppdrag som kontaktfamilj?

Är Ni intresserade av att vara kontaktfamilj och därmed öppna Ert hem och hjärta för ett barn/ungdom? Anmäl ert intresse för att bli kontaktfamilj.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!