Lyssna

Intresserad av att bli kontaktperson?

På den här sidan finns det information till dig som vill bli kontaktperson.

Hur blir man kontaktperson?

Efter att ni anmält ert intresse kommer ni bli kontaktade av familjehemssekreterare eller socialsekreterare på socialkontoret. Vid den första kontakten lämnar familjehemssekreteraren ytterligare information kring vad uppdraget innebär.

Familjehemssekreteraren kommer sedan att begära in uppgifter från socialregistret från den kommun du är bosatt i samt göra ett utdrag från misstanke-och brottsregisret från polisen. Om familjehemssekreten sedan gör bedömningen att det inte finns några hinder för familjen att bli kontaktperson bokas ett samtal in.

Sedan sparas den information familjehemssekreteraren erhållit till dess att det blir aktuellt för ett kontaktpersonsuppdrag. Då görs en utredning där du komme att få svara på frågor om dig själv som bland annat innefattar familjebakgrund och varför du vill bli kontaktperson. Familjehemssekreteraren är skyldig att göra en utredning.

Det kan dröja en tid innan man får ett uppdrag. Det beror på att barnets eller ungdomens behov och när det rör sig om mindre barn även föräldrarnas förväntningar måste stämma överens med kontaktpersonens. När familjehemssekreterarna har ett förslag kallas barnets föräldrar eller ungdomen och blivande kontaktperson till ett möte med socialsekreteraren. Därefter får alla känna efter i lugn och ro innan de svarar ja eller nej. Blir det gemensamma beslutet ett ja bokas tid för en första träff.

Förväntningar på en kontaktperson?

För att bli kontaktperson behöver man inte någon särskild utbildning eller andra meriter. Tid, ork och intresse räcker långt. Man måste kunna respektera andra människors bakgrund och integritet.

Hur länge pågår uppdraget?

Längden på uppdraget beror på barnets behov, det kan pågå i allt från några månader till flera år. Socialsekreterare kommer regelbundet följa upp insatsen tillsammans med dig, barnet och dess föräldrar eller ungdomen. Det är socialsekreterare som fattar beslut om ifall om uppdraget ska avslutas. Som kontaktperson kan man även själv ta initiativ till att avsluta uppdraget.

Vad får man som kontaktperson?

Som kontaktperson erhåller du ersättning för uppdraget. Ersättningen består av två delar. En del av ersättningen är för de faktiska kostnaderna du har för uppdraget och den andra delen är ett fast arvode. Storleken på ersättningen beror på omfattningen av uppdraget som du har. Götene kommun följer Sveriges Kommuner och regioners rekommendationer om ersättningar. Läs mer om ersättning till kontaktpersoner på Sveriges kommuner och regioners hemsida.

Intresserad av uppdrag som kontaktperson?

Är du intresserad av att vara kontaktperson? Anmäl ert intresse för att bli kontaktperson.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!