Revisionsberättelser och revisionsrapporter

I revisionsberättelsen redogör revisorerna för vad de uppmärksammat i sin granskning av årsredovisningen. Här finns revisionsberättelser och revisionsrapporter utifrån Götene kommuns årsredovisningar. Här hittar du även granskning och bedömning av delårsrapporter.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!